Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
Rond de kerkdiensten van wijkgemeente Lukas Rond de kerkdiensten van wijkgemeente Lukas

Informatie rond kerkdiensten en vieringen

Kerkdiensten

Bevrijdingskerk:

Iedere zondag 10.00 uur
 

Grote kerk:

Tien vespers om 16.30, in 2018 op de volgende data:
 
28 januari Reguliere Vesper
25 februari Stilte
25 maart Palm en Passie
29 april Cantate: zingt
27 mei Alles in drieën
24 juni Sint Jan
30 september Vrij zingen
28 oktober Gedenken
25 november Advent
23 december Festival of Lessons and Carols
 

Bloemen

Tijdens de diensten in de Bevrijdingskerk en de middagdienst in de Grote kerk, staan er bloemen die na afloop van de dienst als groet van de gemeente naar een gemeentelid gaan. De aanwezigheid van deze bloemen in de Bevrijdingskerk wordt verzorgd door Teunis van den Brink. Voor de Grote Kerk wordt dit verzorgd door de bloemengroep, gecoördineerd door Rieke Bosch. De bestemming van de bloemen wordt bepaald door de predikanten in overleg met Rieke Bosch.
Zondags in de Bevrijdingskerk wordt door de ouderling van dienst gevraagd wie de bloemen wil wegbrengen.

Op de website staat ook naar welk gemeentelid de bloemen van de laatste 4 zondagen gingen.

Koffie

Er is na afloop van elke dienst in de Bevrijdingskerk koffie. De coördinatie hiervan is in handen van Nicoline Beijderwellen Het koffieschenken gebeurt door een team vrijwilligers.
In de Grote kerk is er incidenteel koffie na afloop van de dienst. Voor de coördinatie wordt nog naar een vrijwilliger gezocht.

Kerkautodiensten Lukas

Contactpersonen:
Bevrijdingskerk: Wim Aalbersberg (0317-420028)

Kerktelefoon

Sinds 1 oktober 2005 is het mogelijk om de diensten in de Bevrijdingskerk, de Grote kerk, en de Vredehorst te volgen via een directe uitzending of om achteraf te luisteren naar alle diensten via het kerktelefoonLuisterkastje (LUKAS) en via deze website.

Kosten
De kosten worden (voor-)gefinancierd door de gezamelijke diaconieen. Er zijn geen aansluitkosten, maar er wordt uiteraard voor kostendekking een vrijwillige bijdrage gevraagd naar draagkracht. De vrijwillige bijdrage voor kerktelefoon kan over gemaakt worden op banknummer NL85RABO0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Wageningen. De werkelijke gebruikskosten per luisterkastje bedragen momenteel € 60,-- per jaar. Bij geen draagkracht overleg met de diaconie. De LUKAS blijft dan eigendom van de diaconie. Uiteraard mogen de kastjes ook in eigendom gekocht worden (aanschafprijs € 200,--).

Informatie en aanvragen bij
Doelgroep kerktelfoonluisteraars: Alle kerkleden die niet meer om wat voor reden regelmatig naar de kerk kunnnen komen (bijv. ziekte, mobiliteit) maar toch mee willen leven met de kerkdiensten.

In principe wil de diaconie de luisterkastjes (LUKAS) beschikbaar stellen om de kerkelijke band te behouden en te versterken. Daarom mogen de kosten geen belemmering zijn om de faciliteit aan te vragen. De LUKAS kan ook tijdelijk of zelfs eenmalig afgenomen kan worden, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte. Er hoeft geen speciale kerktelefoonaansluiting meer aangevraagd te worden. Er is alleen een standaardtelefoonaansluiting of internetverbinding nodig. Deze is doorgaans in iedere woning aanwezig. De LUKAS wordt aangesloten op de bestaande telefoonlijn. In pricipe is dus mogelijk: vandaag aanvragen, morgen luisteren (indien luisterkastjes voorradig zijn).
De Lukas heeft een ingebouwde luidspreker voor mono ontvangst. De Lukas kan ook aangesloten wordt op een geluidsinstallatie voor een betere geluidsweergave. Hiervoor is een line-out uitgang beschikbaar.

Voor verdere informatie en het aanvragen van de luisterkastjes (LUKAS) kunt U terecht bij de volgende contactpersonen:
Jan-Willem Lapoutre (0317-424370)  contactpersoon Johannes
Theo Ruisch (0317-410116) - contactpersoon Lukas
Dik Sipma (0317-422819) - contactpersoon Lukas

Collectebonnen bestellen

Collectebonnen: Een velletje bonnen kost 18 euro. Per bestelling komt er 1 euro bezorgkosten bij.
Overmaken op: NL51 RABO 0373 7318 92 t.n.v. CvK PGtW inzake Collectebonnen.
Bij de omschrijving aub uw adres vermelden.
Informatie: M. de Wilde, 0317-415806

terug
 
 
 

Inloggen


 

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30

bediening Heilig Avondmaal
 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 18:30

dankzegging Heilig Avondmaal
 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.