Links

Bijbels on-line

De Bijbel de bijbelsite van Nederland
King James vertaling en Statenvertaling bij kerken.com (Nederlands)
Katholieke Willibrordvertaling 1995
Informatie over leesroosters
 

Liedboeken

Liedboek Online

Kerklied liederen-database programma waarmee liederenbundels kunnen worden bekeken en doorzocht
Juichtaarde: programma waar op trefwoorden gezocht kan worden naar psalmen en gezangen
De bijbel op muziek

Kerk en actueel

Volzin, opinieblad voor geloof en samenleving
Boekencentrum, veel informatie over boeken en tijdschriften
Dominicusgemeente te Amsterdam
Spiritualiteit met veel informatie, gedichten en gebeden

Kerkorde en Ordinanties

Kerkorde en Ordinanties

Gerelateerde instellingen

Studentenpastoraat - Spectrum SP&C

Andere kerken in Wageningen (met een website)

Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap
Doopsgezinde Gemeente/NPB te Wageningen
VGSW Christelijke Studentenvereniging
Salem Evangelische Gemeente Wageningen

Kerkelijke Organisaties


Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Classicale vergadering Veluwe
Kerk in actie
Kinderen in de knel - het kinderprogramma van kerken in actie
Waarderende Gemeenteopbouw
Stichting IKD - internetkerkdiensten
Het Nederlands Bijbelgenootschap
Het VakantieBureau organiseert vakantieweken voor senioren en voor mensen met een handicap of zwakke gezondheid.

Orgelsites

informatie over het orgel in de Bevrijdingskerk
informatie over het orgel in de Grote Kerk

Kloosters en Bezinningscentra

De communiteit van Taizé
Jezuieten in Nederland & Vlaanderen

Recreatie en Amusement

Joods Historisch Museum
Het Bijbels Museum

In deze tijd

Zorg-en recreatieboerderij ‘De Willemshoeve'
Stichting 'Het Passion'
Inloopcentrum Markt 17
 

terug