Actie Kerkbalans

Geef voor je Kerk

Wij willen een gemeenschap zijn waarin we veel voor elkaar betekenen; voor jong en oud, voor alleenstaanden en gezinnen. Daarvoor wil je toch geven!? Het thema van dit jaar is opnieuw: ‘Geef voor je kerk’. Er is weer veel geld nodig voor alle voorgenomen kerkelijke activiteiten, zoals o.a. het pastoraat, het wijk- en kringenwerk, het jeugdwerk met daarin de Vakantie Bijbelweek en het zeilkamp, het werk onder ouderen, opening winterwerk, etc. Maar we willen ook van betekenis zijn en blijven in onze stad Wageningen. We kunnen een dergelijke gemeenschap alleen zijn als we met elkaar onze schouders eronder zetten.

Vrijwillige Bijdragen en Actie Kerkbalans:
rek.nr. NL73 RABO 0373 7318 84 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen

Periodieke gift

Met een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra!

Een bekende aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting is de aftrek van giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse gemeente te Wageningen is een ANBI en dus zijn giften aan de kerk aftrekbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften. Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, de drempel en het plafond.
 

Lees meer 

Collectebonnen

Tijdens de collecte kun je contant geld geven, maar ook collectebonnen. De Protestantse gemeente te Wageningen heeft een ANBI-status, waardoor je gift aftrekbaar is bij uw aangifte Inkomstenbelasting.
 
Hoe het werkt?
In plaats van geld doe je collectebonnen in de collectezak. De collectebonnen zijn te gebruiken voor alle collecten, die in onze kerken worden gehouden.
 
Hoe kom ik aan collectebonnen?
LET OP: Vanaf 1 februari 2020 komen er collectebonnen van € 1,= Vanaf die datum kunt u dan ook alleen nog maar collectebonnen bestellen van € 1,=. Uw oude voorraad van € 0,75 kunt u nog wel gebruiken voor de collectes.


Collectebonnen zijn te koop door geld over te maken op bankrekeningnummer NL51 RABO 0373 7318 92 t.n.v CvK Prot. gem. Wageningen. Als omschrijving het aantal vellen vermelden met uw naam en adres

Tot 01-02-2020: Eén vel (24 bonnen) kost € 18,= en per bestelling € 1,= extra overmaken voor adminstratiekosten.
Vanaf 01-02-2020: Eén vel (24 bonnen) kost € 24,= en per bestelling € 1,= extra overmaken voor adminstratiekosten

U ontvangt de collectebonnen binnen 14 dagen bij u thuis.
 
Meer informatie: Kerkelijk Bureau
 

Nalatenschap

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
 
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau.