Vorming en Toerusting

U kunt zich op verschillende manieren inschrijven:

1) U kunt zich per cursus inschrijven door bij de cursusblokken op "inschrijven" te klikken. 

2) Het is ook mogelijk om u hier met één formulier voor alle gewenste cursussen in te schrijven. 

3) U kunt een mail sturen naar ventwag@gmail.com en daarin de nummers van de cursussen opgeven. Vermeld in de mail graag ook uw naam en telefoonnummer. 

4) U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat achterin het VenT-boekje staat afgedrukt. Het ingevulde formulier kunt u inleveren op opsturen naar de Commissie VenT p/a Dienstgebouw, Markt 17, 6701 CX Wageningen.

Programma seizoen 2022-2023

We werken dit seizoen met de volgende indeling in categoriën:
Serie A: Lezingen en uitvoeringen
Serie B: Thematische gespreksgropen en lezingen
Serie C: Cultuur -Muziek - Film
Serie D: Overige activiteiten
Serie E: Kringen in wijkgemeenten Johannes en Lukas

Klik hier om het programmaboekje te downloaden.

Serie A: Lezingen en uitvoeringen

A6 - Het leven delen

De gevolgen van klimaatverandering zijn al lange tijd merkbaar voor de allerarmsten op de wereld en worden nu ook steeds meer in Nederland gevoeld. Kan de kerk in deze crisis ook van betekenis zijn? 
Op maandagavond 24 april kijken we naar wat de wetenschap ons vertelt over klimaatverandering en armoede en wat wij daar aan kunnen doen als individu en gemeenschap. Tevens laten we ons inspireren door de Bijbelse visie op het leven delen. Kan de Bijbel ons inspireren tot een andere manier van leven die zowel duurzaam als vreugdevol is? 
Lees meer 

A8 - Leven met en na Auschwitz

Vanaf 2011 heeft Drs. Herman Teerhöfer overlevenden van Auschwitz geïnterviewd in Nederland, België, Duitsland, Israël en Engeland. De 74 respondenten waren in de leeftijd van 81 tot 97 jaar. Drs. Teerhöfer doet op donderdag 11 mei verslag van deze interviews in het licht van tolerantie, verdraagzaamheid, vrijheid en vrede. Hij gaat hierbij in op de vraag waaruit mensen kracht putten in dergelijke extreme omstandigheden. Ook geeft hij antwoord op de vraag hoe deze mensen zijn omgegaan met hun traumatische ervaringen en zin gegeven hebben aan hun verdere leven.

Lees meer 

___

Serie B: Thematische gespreksgroepen en lezingen

B1 - ‘Terreur van God?’

Zo luidt de hoofdtitel van het boek dat godsdienstfilosoof Anton van Harskamp in de zomer van 2021 publiceerde. De ondertitel luidt: ‘Een verhandeling over het offer van Abraham en het godsgeloof’.
Het boek is één groot leesavontuur. 
Het boek is geschreven voor gevorderde lezers. Dat is een andere manier om te zeggen: het is hier en daar niet makkelijk… Daarom loont het des te meer de moeite om ons er samen in te verdiepen – je komt er verrijkt uit.

Lees meer 

B2 - Naar de bronnen: Ignatius vervolg op eerdere cursus

De gemiddelde bijbellezer is wel op de hoogte van evangelisten en apostelen en kent hun werk. Dat vormt immers voor een groot deel ons Nieuwe Testament. Maar hoe is hun werk, hun bericht, ontvangen in de vroege christelijke gemeenten? In tijd en plaats staan die gemeenten ver van ons af, maar in een aantal andere opzichten misschien niet: ze waren klein, vormden een duidelijke minderheid in de samenleving, en hadden weinig maatschappelijke relevantie.

Centraal staat een aantal teksten van  (ca.100 na Chr.). We lezen die samen: langzaam en nauwkeurig. Wat valt ons op? Wat raakt ons?

Lees meer 

B8 - Zomerleerhuis

In augustus 2017 hebben we voor het eerst een zomerleerhuis georganiseerd: drie avonden in hartje zomer, ten behoeve van wie dan níét op vakantie is. Dit zomerleerhuis bleek een schot in de roos te zijn! Op elk van de drie avonden staat een gespreksthema centraal dat vooraf door een deelnemer aangevraagd kan worden.
Lees meer 

Serie C: Cultuur - Muziek - Film

___

Serie D: Overige activiteiten

D2 - Taalcursus Bijbels Hebreeuws

Met de taalcursus Bijbels Hebreeuws wordt beoogd dat aan het eind van drie jaar het Oude Testament in zijn oorspronkelijke taal kan worden gelezen en begrepen.
Lees meer 

D3 - KerkNet Wageningen

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin twaalf verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden. Zij ontwikkelen verschillende activiteiten die zijn te raadplegen op de website: kerknetwageningen.nl

D4 - Vorming en Toerusting Bennekom en Ede

De commissie Vorming en Toerusting Bennekom biedt ook een zeer interessant  programma aan. Dit is te vinden op www.hetgroeneboekje.nu. Via deze site kunt u zich bij hen aanmelden om de nieuwsbrief regelmatig te ontvangen.

Het programma van Ede is te vinden op: https://www.bespreekhetsamen-ede.nl