Kerknet

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin 12 verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt. Het platform kent een historie vanaf mei 2011. De basis voor het contactorgaan ligt in de vergadering van sleutelfiguren waarin elk van de deelnemende gemeenschappen een vertegenwoordiger heeft. Een ondersteunend team verzorgt het secretariaat, het penningmeesterschap en de PR voor KerkNet.

Informatie: www.kerknetwageningen.nl

Gödöllö groep

De werkgroep Gödöllö onderhoudt sinds 1991 via uitwisselingen contacten met leden van de diverse kerken in het Hongaarse Gödöllö. De werkgroep bestaat uit 9 leden uit verschillende kerken. Meestal gaat er in het voorjaar een Wageningse delegatie naar Hongarije en volgt in de herfst een bezoek van een Hongaarse delegatie aan Wageningen.
 
Lees meer 

Johanneskoor

Het Johanneskoor is in 1992 opgericht vanuit de Rooms-katholieke Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat te Wageningen.
Het is een gemengd koor, met leden van verschillende kerkgenootschappen, dat zowel in de Rooms-katholieke parochie, als ook in de protestantse Lukasgemeente in Wageningen zingt. Soms zingt het koor ook in andere kerken of bij speciale vieringen.

 


Het repertoire bestaat vooral uit nieuwe Nederlandstalige liturgische muziek.

www.johanneskoor.nl

Het Coventry gebed in Wageningen

Het Coventry gebed voor Vrede en Verzoening is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de Engelse stad Coventry, waar in november 1940 tijdens het bombardement op de stad ook de St. Michael kathedraal verwoest werd. Toen de resten waren afgekoeld en de kerk weer kon worden betreden, vond provoost Howard balken die in de vorm van een kruis lagen. Daarin werd een appèl voor vrede gezien dat navolging moest krijgen. 

Inmiddels doen meer dan 160 kerken over de hele wereld mee aan deze beweging. Het Coventry gebed is thuis in de Stad van de Bevrijding, Wageningen, die onder het oorlogsgeweld geleden heeft.

Plaats: dagkapel van de Johannes de Doperkerk.
Tijd: vrijdag van 12.00-12.20 uur
​​​​​​​
Lees meer