Corona-maatregelen - kerkdiensten Corona-maatregelen - kerkdiensten

Vanwege de corona-maatregelen kunt u tot 1 juni geen kerkdienst bezoeken in de Bevrijdingskerk en Vredehorst. Daarnaast is er geen vesper in de Johannes de Doperkerk.

Vredehorst: de ochtend- en avonddiensten gaan door met alleen de predikant, ouderling, organist, zangers en koster. Deze zijn te beluisteren bij voorkeur via kerkdienstgemist.nl (hier kunt u ook de app downloaden) en eventeel via deze website.

Op maandag 1 juni  (2e Pinksterdag) is er om 9.30 ook een dienst.

De liturgie van deze diensten vindt u onder het hier (eerst inloggen)

In deze periode van corona-maatregelen treft u de extra bijlage, 'Johannes-in-Contact', bij de weekbrief hier (eerst inloggen)


Bevrijdingskerk: de kerkdiensten, die doorgaan met alleen de dienstdoenden (predikant, ouderling, diaken, lector, organist en koster) zijn te beluisteren via:

  • de app KerkdienstGemist voor smartphones en ipads/tablets,
    • Download de app in de Apple App Store of Google play store
  • de website kerkdienstgemist.nl
  • deze website, door de vele bezoekers die luisteren kan deze website trager worden
Ondanks de corona-maatregelen kunt u op deze manier toch uw vertrouwde dienst volgen.

Pastorale bezoeken zijn uitgesteld. Predikanten en kerkelijk werker blijven natuurlijk wel beschikbaar voor urgente situaties. Om toch als gemeente met elkaar verbonden te blijven zijn er nu per week vier contactmomenten:

  • elke zondag kunt u om 10.00 uur de kerkdienst beluisteren;
  • elke dinsdag krijgen gemeenteleden een pastorale brief;
  • elke woensdag kunt u om 20.00 uur een uizending beluisteren via internet, via deze website of via kerkdienstgemist.nl;
  • elke vrijdag ontvangen gemeenteleden de gebruikelijke Weekbrief.

U kunt contact opnemen als u
- wilt reageren op de dienst of contact wilt met de predikant;
- technische of andere problemen hebt bij het beluisteren van de dienst;
- hulp nodig hebt of vragen
via het volgende e-mailadres: scriba.lukas@gmail.com.

 
Pastorale brief 2020 Pastorale brief 2020

Maatregelen i.v.m. de coronacrisis.

Voorlopig verschijnt er wekelijks een ‘pastorale brief’van wijkgemeente Lukas in Wageningen. Voor jezelf, ter inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen.

Pastorale brief 24 maart

Pastorale brief 31 maart

Pastorale brief 7 april

Pastorale brief 14 april

Pastorale brief 21 april

Pastorale brief 28 april

Pastorale brief 4 mei

Pastorale brief 11 mei

Pastorale brief 18 mei

Pastorale brief 26 mei

 

 
Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode
Beste gemeenteleden,
Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen. Wij hebben uw bijdrage(n) nodig tijdens de dienst van de offerande!   Uw bijdrage via link, QR-code of collectezakbutton wordt 50/50 verdeeld over Diaconie en Kerk. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Namens College van Kerkrentmeesters:             
Dik Sipma ,penningmeester

Namens College van Diakenen;                          
Wilma van Brakel, penningmeester

Lees meer
 
Welkom Welkom
Namens de Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) heten wij u van harte welkom op onze website! Hier vindt u actuele informatie over onze gemeente, zoals kerkdiensten en activiteiten, evenals informatie over de diverse commissies die binnen onze gemeente actief zijn, de kerkgebouwen en routebeschrijvingen.Binnen de PGtW wordt ruimte geboden aan ieder gelovig en twijfelend mens. We willen niet los staan van elkaar, maar in gehoorzaamheid aan de oproep van de Schrift ‘de ander uitnemender te achten dan onszelf.’ Niemand heeft dé waarheid in pacht of bezit. Alleen samen kunnen we de diepte, hoogte en lengte van Gods liefde peilen. We willen samen met één gezicht, geraakt door God en mensen, in de wereld staan en niet alleen naar binnen, maar vooral naar buiten gericht zijn.

Gedreven door zijn liefde. Geraakt door God en mensen!

 
lees meer »
 
Wie zijn wij Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente te Wageningen (in het vervolg PGtW) maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is in januari 2007 ontstaan door vereniging van de Hervormde Gemeente te Wageningen en de Gereformeerde Kerk te Wageningen. De Protestantse Gemeente te Wageningen is een veelkleurige, pluriforme gemeente met twee wijkgemeentes:

wijkgemeente Lukas wijkgemeente Johannes


De PGtW wil een schuilplaats zijn én een stad op de berg, een kerk met power, tegendraads en in verbondenheid zichtbaar in de wereld, een baken in de tijd. Ze wil ruimte bieden aan alle mensen die een beroep doen op de kerk, zowel voor iedereen van binnen (de verschillende eigen wijkgemeenten) als naar buiten toe. Ze wil troost en perspectief bieden in het spoor van de eeuwenlange traditie van de Kerk, open naar de wereld, missionair en diaconaal gericht zijn en ruimte en aandacht hebben voor elkaar. Ze is geraakt door God en mensen. Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en wordt gedragen en gedreven door Gods liefde.

De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde.


lees meer »
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde.

In de eredienst gaat het om de ontmoeting met God en met elkaar en wordt de lofzang gaande gehouden. Woord en Sacrament (als een onlosmakelijke eenheid in de kerkelijke traditie) spelen in de protestantse eredienst een grote rol, wat in de liturgie van onze kerk tot uitdrukking wordt gebracht. Accentverschillen krijgen daarin overigens alle ruimte, wat ook zichtbaar wordt in de verschillen tussen Lukas en Johannes.

Hier kunt u het kerkdienstrooster bekijken: Een dienst rechtstreeks beluisteren of een reeds uitgezonden dienst (opnieuw) beluisteren: