Welkom

Namens de Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) heten wij u van harte welkom op onze website! Hier vindt u actuele informatie over onze gemeente, zoals kerkdiensten en activiteiten, evenals informatie over de diverse commissies die binnen onze gemeente actief zijn, de kerkgebouwen en routebeschrijvingen.Binnen de PGtW wordt ruimte geboden aan ieder gelovig en twijfelend mens. We willen niet los staan van elkaar, maar in gehoorzaamheid aan de oproep van de Schrift ‘de ander uitnemender te achten dan onszelf.’ Niemand heeft dé waarheid in pacht of bezit. Alleen samen kunnen we de diepte, hoogte en lengte van Gods liefde peilen. We willen samen met één gezicht, geraakt door God en mensen, in de wereld staan en niet alleen naar binnen, maar vooral naar buiten gericht zijn.

Gedreven door zijn liefde. Geraakt door God en mensen!

 

Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente te Wageningen (in het vervolg PGtW) maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is in januari 2007 ontstaan door vereniging van de Hervormde Gemeente te Wageningen en de Gereformeerde Kerk te Wageningen. De Protestantse Gemeente te Wageningen is een veelkleurige, pluriforme gemeente met twee wijkgemeentes:

wijkgemeente Lukas wijkgemeente Johannes


De PGtW wil een schuilplaats zijn én een stad op de berg, een kerk met power, tegendraads en in verbondenheid zichtbaar in de wereld, een baken in de tijd. Ze wil ruimte bieden aan alle mensen die een beroep doen op de kerk, zowel voor iedereen van binnen (de verschillende eigen wijkgemeenten) als naar buiten toe. Ze wil troost en perspectief bieden in het spoor van de eeuwenlange traditie van de Kerk, open naar de wereld, missionair en diaconaal gericht zijn en ruimte en aandacht hebben voor elkaar. Ze is geraakt door God en mensen. Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en wordt gedragen en gedreven door Gods liefde.

De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde.


lees meer ยป

Kerkdiensten wijkgemeente Johannes

De ochtenddiensten (om 9:30 in de Grote Kerk) kunnen gelukkig weer bezocht worden, zij het nog door een beperkt aantal personen. In deze diensten kan helaas niet worden gezongen. Wel is er orgelspel en psalmen/liederen via
YouTube.

Iedereen die een ochtenddienst wil bezoeken dient zich van tevoren aan te melden
Voor de komende diensten maken wij gebruik van een reserveringssysteem. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen vindt de toekenning daarvan via een eerlijke verdeling door dit systeem plaats. Hiermee komen alle gemeenteleden die zich hebben aangemeld regelmatig aan de beurt. De kerkenraad heeft besloten dat er voor de jongeren (12-18 jaar) elke zondagmorgen een rij gereserveerd blijft. Zij zijn dan ook, zonder aanmelding, elke zondagochtend welkom in de kerkdienst.

Procedure inschrijven reserveringssysteem en uitnodigingen
1. Schrijf je eenmalig via deze link in het reserveringssysteem in.
2. Bevestig de inschrijf e-mail die je vanuit het systeem krijgt.
3. Je staat nu ingeschreven. Elke maandagmorgen rond 09.00 uur verstuurt het systeem de uitnodigingen voor de
     volgende dienst.
4. Als je de uitnodiging ontvangt, beantwoord je deze binnen 48 uur, anders vervalt de reservering.
 
Voor vragen kun je mailen naar menmweekbrief@gmail.com of bellen met Marjan Dijkstra 0317-415395.

De avonddiensten in de Grote Kerk kunnen voorlopig nog niet worden bezocht. Deze diensten kan je beluisteren en bekijken via kerkdienstgemist.nl.

Kerkdiensten Wijkgemeente Lukas


In de Bevrijdingskerk zijn weer gemeenteleden welkom in de dienst, maar er zijn nog wel beperkingen. Zo mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn en is er nog geen gemeentezang toegestaan. De overige regels kunt u vinden in het gebruiksplan. Er moet vooraf gereserveerd worden. Vanaf september gaat dat geautomatiseerd via het programma Eventbrite, waarvan u de link vindt onder ‘ reserveer’. Bij de vespers in de Grote Kerk mag wel gezongen worden. Het reserveren gaat ook via Eventbrite.

Reserveer

Het blijft mogelijk de kerkdiensten online mee te maken via kerkdienstgemist.nl en eventueel via deze website.

Gebruiksplan Bevrijdingskerk 

 

 

Kerkdiensten

De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde.

In de eredienst gaat het om de ontmoeting met God en met elkaar en wordt de lofzang gaande gehouden. Woord en Sacrament (als een onlosmakelijke eenheid in de kerkelijke traditie) spelen in de protestantse eredienst een grote rol, wat in de liturgie van onze kerk tot uitdrukking wordt gebracht. Accentverschillen krijgen daarin overigens alle ruimte, wat ook zichtbaar wordt in de verschillen tussen Lukas en Johannes.


Hier kunt u het kerkdienstrooster bekijken:

Een dienst rechtstreeks beluisteren of een reeds uitgezonden dienst (opnieuw) beluisteren:

Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode

Beste gemeenteleden,
Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen. Wij hebben uw bijdrage(n) nodig tijdens de dienst van de offerande!   Uw bijdrage via link, QR-code of collectezakbutton wordt 50/50 verdeeld over Diaconie en Kerk. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Namens College van Kerkrentmeesters:             
Dik Sipma ,penningmeester

Namens College van Diakenen;                          
Wilma van Brakel, penningmeester

Lees meer