Lukas

Op weg bij wijkgemeente Lukas

Van harte welkom bij wijkgemeente Lukas.

Graag vertellen wij u iets over onszelf, wat ons beweegt en wat onze speerpunten zijn voor de komende jaren.

Over ons zelf en wat ons beweegt

Wij weten dat God onze metgezel of buddy wil zijn op onze weg, bij tegenwind en wind in de rug. Wij vinden dat er niets boven God gaat maar zien tegelijkertijd de kleinste mens in ons midden als een goddelijk schepsel. Geloven is voor ons vallen en weer opstaan, inspanning en overgave, kwetsbaar en sterk zijn, leven na én voor de dood. Wij hebben niets te verbergen, veel te delen, ook al valt het ons soms moeilijk hiervoor woorden te vinden. We willen samen zingen en samen luisteren naar de verhalen en daden van Jezus. De weg die Jezus is gegaan is de weg die ook ons telkens weer doet opstaan, doet bewegen.

Over onze speerpunten

De komende jaren willen we extra tijd en aandacht besteden aan de speerpunten die de kerkenraad samen met de beraadsgroepen en gemeenteleden heeft gekozen:

Pastoraat onderling

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
We willen het pastoraat onderling extra aandacht geven. We willen het contact en het geloofsgesprek tussen gemeenteleden onderling verder stimuleren en organiseren.

Pastoraat en diaconaat voor nieuwe groepen

Het vraagt van onze wijkgemeente aandacht, een actievere bijdrage om te kijken wie we als wijkgemeente buiten de kerkmuren kunnen zijn, hoe kunnen wij er voor onze medeleden zijn, bijvoorbeeld rondom belangrijke momenten in het leven, in medeleven, laagdrempelige activiteiten, enz.
Wij willen het contact zoeken met groepen gemeenteleden die we niet goed in beeld hebben en waar weinig contact mee is. 

Vrijwilligers

Door de vele activiteiten en taken zijn veel vrijwilligers nodig.  Om vrijwilligerswerk goed te kunnen doen en het leuk en zinvol te vinden, is kennis nodig en goede begeleiding. Ideeën over toerusting van vrijwilligers zullen verder uitgewerkt worden. Ook komt er een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Het doel is, dat elke vrijwilliger zich gesteund voelt en plezier heeft in zijn/haar ambt of taak voor de wijkgemeente Lukas.
 
Van harte welkom op zondag om 10.00 uur in de Bevrijdingskerk.
 

U kunt ons hier vinden


 
terug