Een up-to-date ledenadministratie is belangrijk voor een goed georganiseerd gemeenteleven. Leden kunnen daarbij helpen door tijdig wijzigingen door te geven.

Ik wil de volgende wijziging doorgeven: *   
Deze wijziging is van toepassing op: *   
Voorletter(s): *   
Tussenvoegsel (optioneel):  
Achternaam: *   
Telefoonnummer: *   
E-mailadres: *   
Straatnaam en huisnummer (huidig adres): *   
Postcode en woonplaats (huidig adres): *   
Indien het meerdere personen betreft op één adres voor wie de wijziging van toepassing is, geef dan hier de namen en geboortedata op. Bij adreswijziging: Vul hier ook de nieuwe adresgegevens in.  
Deze wijziging is met ingang van (datum): *   
Privacy: *