Welkom

Namens de Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) heten wij u van harte welkom op onze website! Hier vindt u actuele informatie over onze gemeente, zoals kerkdiensten en activiteiten, evenals informatie over de diverse commissies die binnen onze gemeente actief zijn, de kerkgebouwen en routebeschrijvingen.Binnen de PGtW wordt ruimte geboden aan ieder gelovig en twijfelend mens. We willen niet los staan van elkaar, maar in gehoorzaamheid aan de oproep van de Schrift ‘de ander uitnemender te achten dan onszelf.’ Niemand heeft dé waarheid in pacht of bezit. Alleen samen kunnen we de diepte, hoogte en lengte van Gods liefde peilen. We willen samen met één gezicht, geraakt door God en mensen, in de wereld staan en niet alleen naar binnen, maar vooral naar buiten gericht zijn.

Gedreven door zijn liefde. Geraakt door God en mensen!

 

Kerkdiensten wijkgemeente Johannes

De diensten om 9:30 en 18.30 in de Grote Kerk kunnen gelukkig weer bezocht worden, zij het nog door een beperkt aantal personen. In deze diensten wordt niet gezongen, ook niet door een koortje

Iedereen die een dienst wil bezoeken dient zich van tevoren aan te melden
Voor de komende diensten maken wij gebruik van een reserveringssysteem. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen vindt de toekenning daarvan via een eerlijke verdeling door dit systeem plaats. Hiermee komen alle gemeenteleden die zich hebben aangemeld regelmatig aan de beurt. 

Procedure inschrijven reserveringssysteem en uitnodigingen
1. Schrijf je eenmalig via deze link in het reserveringssysteem in.
2. Bevestig de inschrijf e-mail die je vanuit het systeem krijgt.
3. Je staat nu ingeschreven. Elke maandagmorgen rond 09.00 uur verstuurt het systeem de uitnodigingen voor de
     volgende dienst.
4. Als je de uitnodiging ontvangt, beantwoord je deze binnen 48 uur, anders vervalt de reservering.
 
Voor vragen kun je mailen naar menmweekbrief@gmail.com of bellen met Marjan Dijkstra 0317-415395.

De diensten zijn ook te beluisteren en/of te bekijken via kerkdienstgemist.nl.

Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente te Wageningen (in het vervolg PGtW) maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is in januari 2007 ontstaan door vereniging van de Hervormde Gemeente te Wageningen en de Gereformeerde Kerk te Wageningen. De Protestantse Gemeente te Wageningen is een veelkleurige, pluriforme gemeente met twee wijkgemeentes:

wijkgemeente Lukas wijkgemeente Johannes


De PGtW wil een schuilplaats zijn én een stad op de berg, een kerk met power, tegendraads en in verbondenheid zichtbaar in de wereld, een baken in de tijd. Ze wil ruimte bieden aan alle mensen die een beroep doen op de kerk, zowel voor iedereen van binnen (de verschillende eigen wijkgemeenten) als naar buiten toe. Ze wil troost en perspectief bieden in het spoor van de eeuwenlange traditie van de Kerk, open naar de wereld, missionair en diaconaal gericht zijn en ruimte en aandacht hebben voor elkaar. Ze is geraakt door God en mensen. Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en wordt gedragen en gedreven door Gods liefde.

De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde.


lees meer »

Kerkdiensten Wijkgemeente Lukas

De kerkenraad van de Wijkgemeente Lukas heeft besloten om vanaf 2 mei weer kerkdiensten met gemeenteleden te houden. In het gebruiksplan Bevrijdingskerk leest u de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Iedereen die een dienst wil bezoeken dient zich voorafgaand aan te melden. Informatie over het aanmelden vindt u ook in het gebruiksplan.

De kerkdiensten kunnen ook online meegemaakt worden in beeld en geluid via kerkdienstgemist.nl en eventueel via deze website.

  Reserveer ochtenddienst

Reserveer vesper
 

 

Kerkdiensten

De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde.

In de eredienst gaat het om de ontmoeting met God en met elkaar en wordt de lofzang gaande gehouden. Woord en Sacrament (als een onlosmakelijke eenheid in de kerkelijke traditie) spelen in de protestantse eredienst een grote rol, wat in de liturgie van onze kerk tot uitdrukking wordt gebracht. Accentverschillen krijgen daarin overigens alle ruimte, wat ook zichtbaar wordt in de verschillen tussen Lukas en Johannes.


Hier kunt u het kerkdienstrooster bekijken:

Een dienst rechtstreeks beluisteren of een reeds uitgezonden dienst (opnieuw) beluisteren: