Kerkenraad wijkgemeente Johannes

De kerkenraad wordt ook wel genoemd: ambtelijke vergadering. Een vergadering waarin de ambten vertegenwoordigd zijn. De kerkenraad wordt gevormd door ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters, diakenen en een predikant, respectievelijk het koninklijke, priesterlijke en profetische ambt.

De kerkenraad is het centrale bestuursorgaan in onze gemeente. Alle zaken worden behandeld door of namens de kerkenraad in zijn geheel, tenzij de behartiging daarvan in de orde der Kerk geheel of ten dele is opgedragen aan het consistorie, het college van diakenen of het college van kerkrentmeesters, waarbij de kerkenraad voor een goede samenwerking zorg draagt. 

De kerkenraad stelt op basis van het beleidsplan jaarlijks een werkplan op en evalueert dit plan. Zij bespreekt dit met de wijkgemeente op een gemeenteavond. Na elke kerkenraadsvergadering wordt de wijkgemeente via de weekbrief en/of 'Om de Kerk' geïnformeerd over de openbare relevante agendapunten.

 

Kerkenraadsleden

Samenstelling wijkkerkenraad Johannes:

Moderamen:
Predikant: ds. H.L. Versluis
Voorzitter: F. van Holten
Scriba: A, van Berkel
Lid: G. Budding en J. Dijkstra

Predikant:
Ds. H.L. Versluis

Diakenen:
E. Albers
G. Budding
H. Mulder

Ouderlingen:
H. Blonk
J. Dijkstra
A. Gunter
J. van Haren
F. van Holten
L. van Prooijen

Ouderling-kerkrentmeester:
J. Bakker
A. van Berkel
R. Uyleman

Kerkrentmeester:
H. van Zetten