Kerktelefoon

Sinds 1 oktober 2005 is het mogelijk om de diensten in de Bevrijdingskerk en de Grote kerkt te volgen via een directe uitzending of om achteraf te luisteren naar alle diensten via het kerktelefoonLuisterkastje (LUKAS) en via deze website.

Kosten
De kosten worden (voor-)gefinancierd door de gezamelijke diaconieen. Er zijn geen aansluitkosten, maar er wordt uiteraard voor kostendekking een vrijwillige bijdrage gevraagd naar draagkracht. De vrijwillige bijdrage voor kerktelefoon kan over gemaakt worden op banknummer NL85RABO0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Wageningen. De werkelijke gebruikskosten per luisterkastje bedragen momenteel € 60,-- per jaar. Bij geen draagkracht overleg met de diaconie. De LUKAS blijft dan eigendom van de diaconie. Uiteraard mogen de kastjes ook in eigendom gekocht worden (aanschafprijs € 200,--).

Informatie en aanvragen
Doelgroep kerktelfoonluisteraars: Alle kerkleden die niet meer om wat voor reden regelmatig naar de kerk kunnnen komen (bijv. ziekte, mobiliteit) maar toch mee willen leven met de kerkdiensten.

In principe wil de diaconie de luisterkastjes (LUKAS) beschikbaar stellen om de kerkelijke band te behouden en te versterken. Daarom mogen de kosten geen belemmering zijn om de faciliteit aan te vragen. De LUKAS kan ook tijdelijk of zelfs eenmalig afgenomen kan worden, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte. Er hoeft geen speciale kerktelefoonaansluiting meer aangevraagd te worden. Er is alleen een standaardtelefoonaansluiting of internetverbinding nodig. Deze is doorgaans in iedere woning aanwezig. De LUKAS wordt aangesloten op de bestaande telefoonlijn. In pricipe is dus mogelijk: vandaag aanvragen, morgen luisteren (indien luisterkastjes voorradig zijn).
De Lukas heeft een ingebouwde luidspreker voor mono ontvangst. De Lukas kan ook aangesloten wordt op een geluidsinstallatie voor een betere geluidsweergave. Hiervoor is een line-out uitgang beschikbaar.

Voor verdere informatie en het aanvragen van de luisterkastjes (LUKAS) kunt U terecht bij de volgende contactpersonen:
Jan-Willem Lapoutre (0317-424370)  contactpersoon Johannes
Theo Ruisch (0317-410116) - contactpersoon Lukas
Dik Sipma (0317-422819) - contactpersoon Lukas

terug