Commissies Johannes

Welkomstcommissie

De welkomstcommissie heeft als doel de kerkgangers in de eredienst welkom te heten. De commissieleden delen de weekbrief uit en wijzen gasten op de aanwezigheid van psalmboekjes, kinderoppas etc. Tevens zijn zij aanspreekpunt voor gasten en mensen die sinds korte tijd onze gemeente bezoeken. Uiteraard komt hiermee uw/jouw/onze taak als gemeentelid niet te vervallen! Probeer onbekende mensen vrijmoedig aan te spreken of nodig hen uit op de koffie, zodat zij mogen ervaren welkom te zijn in het huis van God. God wil u/jou/ons hierbij gebruiken!
De commissie heeft een kerngroep. Deze kerngroep maakt het rooster voor de welkomstleden en onderhoudt de contacten tussen de kerkenraad en de commissieleden. Daarnaast verzorgt de welkomstcommissie het koffieschenken na de dienst en zorgt zij voor de verspreiding van liturgieën aan de kerktelefoonluisteraars.

Spreekt het werk van de welkomstcommissie u/jou aan, er is altijd ruimte om mee te doen!

Contactpersonen: Marieke Mulder, Tonny van Prooijen, Bobo Freeke

Kindercrèche

Iedere zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst in Vredehorst, uitgaande van wijkgemeente Mattheüs, kinderoppas. De oppas is bedoeld voor kinderen tot circa 7 jaar, zodat de ouders samen naar de kerk kunnen gaan. Er is allerlei speelgoed en knutselmateriaal aanwezig voor de grotere kinderen en voor baby's hebben wij momenteel 2 boxen en een wipstoeltje. De oppas wordt verzorgd door een moeder van één van de kinderen en een jongere.

Contactpersoon: Henrieke Mekking (0317-300604)

Commissie opening/sluiting winterwerk

De Commissie Openingsluiting Winterwerk bestaat uit een groep enthousiaste gemeenteleden. Zij zorgen elk jaar weer voor een onvergetelijke gemeentedag. Opening winterwerk is op een zaterdagmiddag en wordt afgesloten met een broodmaaltijd en samen zingen. Het winterseizoen wordt vaak afgesloten met een broodmaaltijd of barbecue.

Contactpersonen:
Leo en Tonny van Prooijen (0317-420447)
Willem en Marian Vonk (0317-423764)

Auto-ophaaldienst

Voor hen die wegens ouderdom of handicap niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan is er gelegenheid om opgehaald te worden. Deze mogelijkheid geldt alleen voor de morgendienst in Vredehorst

Contactpersoon: J. van Dijk (0317-422745)

Themadiensten

In samenspraak met de predikant en de werkgroep themadiensten wordt er drie keer per jaar een themadienst gehouden. In deze diensten streven we ernaar om het evangelie op een meer eigentijdse manier dicht bij zowel christenen als niet-christenen te brengen. We gebruiken daarvoor de prediking, gebeden, zang en gedichten die aansluiten bij het thema. Het doel hiervan is meer gemeenteleden te betrekken bij de eredienst. De verschillende gaven van het lichaam van Christus kunnen en mogen gebruikt worden. Naast uw gebed is uw bijdrage aan de diensten en of ideeën hieromtrent zeer welkom.

terug