Commissies Johannes

 

Commissie Opening Winterwerk

De commissie opening winterwerk bestaat uit een enthousiaste groep gemeenteleden die elk jaar zorgen voor een onvergetelijke Gemeentedag, met de bedoeling elkaar op een ontspannen manier beter te leren kennen. 

Op de 1e zaterdag van oktober wordt een - elk jaar wisselend - programma verzorgd waarbij rekening wordt gehouden met jong en oud. We sluiten het programma af met een gezamenlijke maaltijd. We beginnen rond 14.30 uur en het duurt tot ongeveer 19.30 uur.

Contactpersonen:
Gertjan en Gerie Budding (06-20628623)
Cora Huijbers (06-10301794)
 

Themadiensten

In samenspraak met de predikant en de werkgroep themadiensten wordt er drie keer per jaar een themadienst gehouden. In deze diensten streven we ernaar om het evangelie op een meer eigentijdse manier dicht bij zowel christenen als niet-christenen te brengen. We gebruiken daarvoor de prediking, gebeden, zang en gedichten die aansluiten bij het thema. Het doel hiervan is meer gemeenteleden te betrekken bij de eredienst. De verschillende gaven van het lichaam van Christus kunnen en mogen gebruikt worden. Naast uw gebed is uw bijdrage aan de diensten en of ideeën hieromtrent zeer welkom.

terug