Diensten beluisteren

Kies hieronder de kerk waarvan u een dienst rechtstreeks wilt beluisteren.


 
Bevrijdingskerk

  Grote Kerk

 
       

 

 

 

 
 

Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode

Beste gemeenteleden,
Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen.

Directe link
Wijkgemeente Johannes
https://site.skgcollect.nl/431/gift/40cba1a4d76ed326b08bef7a9684f319Wijkgemeente Lukas
https://site.skgcollect.nl/431/gift/c09b1c655fb54c23c8d1465721edd092


 
Doel- en bestemmingscollectes op zondag:
De collectedoelen voor de komende zondag worden door Hinke van Dijk op woensdag in APPOSTEL klaargezet, er kan dan gegeven worden tot en met dinsdag. Wilt u bij gebruik van APPOSTEL of het GIFTENFORMULIER alleen de juiste doelen gebruiken en verder geen omschrijvingen invullen? Deze omschrijvingen worden niet gelezen bij de verwerking. Betalingen worden verwerkt naar het getoonde doel.
Als u na verloop van tijd toch nog wilt geven voor een bestemming die niet meer wordt getoond dan kan dat via de hieronder genoemde bankrekeningen.

Door uw betalingen blijven de collecteopbrengsten op peil! Hartelijk dank.
Uiteraard kunt u ook nog rechtstreeks op de bekende bankrekeningen uw gift overmaken. Maar dan wel graag met een duidelijke omschrijving van de bestemming.
  • Diaconaat: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie PGtW
  • Kerk en Pastoraat: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Wageningen

Wilt u ongelijke bedragen overmaken verwijzen we u naar bovenstaande banknummers. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Namens College van Kerkrentmeesters:             
Dik Sipma ,penningmeester

Namens College van Diakenen;                          
Wilma van Brakel, penningmeester
 
Lees meer