Diensten beluisteren Diensten beluisteren
Kies hieronder de kerk waarvan u een dienst rechtstreeks wilt beluisteren.


 
Bevrijdingskerk

  Grote Kerk

  Vredehorst

         

 

 

 

 

 

 
 
Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode
Beste gemeenteleden,
Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen.

Directe link
https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f


Uw bijdrage via link, QR-code of collectezakbutton wordt 50/50 verdeeld over Diaconie en Kerk. Wilt u ongelijke bedragen overmaken verwijzen we u naar bovenstaande banknummers. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Namens College van Kerkrentmeesters:             
Dik Sipma ,penningmeester

Namens College van Diakenen;                          
Wilma van Brakel, penningmeester
 
lees meer ยป