Diensten beluisteren

Kies hieronder de kerk waarvan u een dienst rechtstreeks wilt beluisteren.


 
Bevrijdingskerk

  Grote Kerk

  Vredehorst

         

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode

Beste gemeenteleden,
Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen.

Directe link
https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f


Uw bijdrage via link, QR-code of collectezakbutton wordt 50/50 verdeeld over Diaconie en Kerk. Wilt u ongelijke bedragen overmaken verwijzen we u naar bovenstaande banknummers. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Namens College van Kerkrentmeesters:             
Dik Sipma ,penningmeester

Namens College van Diakenen;                          
Wilma van Brakel, penningmeester