Rond de kerkdiensten van wijkgemeente Lukas

Informatie rond kerkdiensten en vieringen

Kerkdiensten

Bevrijdingskerk:

Iedere zondag 10.00 uur
 

Johannes de Doperkerk, Bergstraat:

Tien vespers om 16.30. 
6 oktober Het beloofde land Nico Sjoer Arend Jan
Evert
Jonathan Koomen (orgel), mogelijk aangevuld door (leden van) de Muziekgroep en/of de Lukas-Cantorij In de Johannes de Doperkerk. Link met Israëlzondag. Joodse liederen. Psalm 141!
 
3 november Gedenken Erica Hoebe Evert Johanneskoor o.l.v. Marc Hermsen, Erik Onnink (piano) In de Johannes de Doperkerk. Voorbereiding  in samenwerking met Johanneskoor. Links met Allerheiligen en Allerzielen.
 
1 december
 
Advent Nico Sjoer Martin (orgel), vocaliste(n), strijkers, fluiten In de Johannes de Doperkerk. Adventcantate van Telemann. Kosten checken!
 
22 december
 
Festival of Lessons and Carols Erica Hoebe Arend Jan Torenkamer-koor + (orgel):
 
In de Johannes de Doperkerk. Wordt voorbereid en (mede) uitgevoerd door het Torenkamerkoor. Geen extra organisatie-inzet nodig
 

Bloemen

Tijdens de diensten in de Bevrijdingskerk en de middagdienst in de Grote kerk, staan er bloemen die na afloop van de dienst als groet van de gemeente naar een gemeentelid gaan. De aanwezigheid van deze bloemen in de Bevrijdingskerk wordt verzorgd door Teunis van den Brink. Voor de Grote Kerk wordt dit verzorgd door de bloemengroep, gecoördineerd door Rieke Bosch. De bestemming van de bloemen wordt bepaald door de predikanten in overleg met Rieke Bosch.
Zondags in de Bevrijdingskerk wordt door de ouderling van dienst gevraagd wie de bloemen wil wegbrengen.

Op de website staat ook naar welk gemeentelid de bloemen van de laatste 4 zondagen gingen.

Koffie

Er is na afloop van elke dienst in de Bevrijdingskerk koffie. De coördinatie hiervan is in handen van Nicoline Beijderwellen Het koffieschenken gebeurt door een team vrijwilligers.
In de Grote kerk is er incidenteel koffie na afloop van de dienst. Voor de coördinatie wordt nog naar een vrijwilliger gezocht.

Kerkautodiensten Lukas

Contactpersonen:
Bevrijdingskerk: Leny Beumer (0318-417104)

terug