Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO commissie bestaat uit leden die zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking een warm hart toedragen en afkomstig zijn uit de wijkgemeentes Johannes en Lukas.

De ZWO commissie heeft drie aandachtsvelden: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO commissie komt eens per twaalf weken bij elkaar en draagt zorg voor de continuïteit. Kleinere werkgroepen binnen de commissie organiseren concrete activiteiten. Graag willen we bij deze activiteiten gemeenteleden actief betrekken. Spreekt bovenstaande u aan, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Contactpersonen: Sander Schot en Pieter de Bruin.
 
terug