Wijk Zuid

Voorzitter wijkraad Zuid - Teunis van den Brink
Buurthoofd Nude - Vacant
Buurthoofd Op de Berg - vacant
Buurthoofd Centrum - 
Beheerder wijkkas - Co van Zwieten
Wijkdiaken - Wilma van Brakel
terug