Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode
Beste gemeenteleden,
Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen. Wij hebben uw bijdrage(n) nodig tijdens de dienst van de offerande!             Dit kan o.a. op de bekende banknummers:
 
Bijdragen voor Diaconaat zijn welkom op NL85RABO0367009277  t.n.v Diaconie PGtW.
Bijdragen voor Kerk en Apostolaat op NL95RABO0373731876 t.n.v. CvK ProtestantseGemeente te Wageningen

Daarnaast kunt u nu ook digitaal bijdragen. Door te klikken op de link, QR-code of collectezakbutton wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Een aandachtspunt hierbij is dat de betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden uw giften overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt anoniem geven en op naam. Ook kunt u als u dat wilt een betalingsbewijs ontvangen via E-mail


Directe link
https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f


Uw bijdrage via link, QR-code of collectezakbutton wordt 50/50 verdeeld over Diaconie en Kerk. Wilt u ongelijke bedragen overmaken verwijzen we u naar bovenstaande banknummers. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Namens College van Kerkrentmeesters:              Dik Sipma ,penningmeester
Namens College van Diakenen;                           Wilma van Brakel, penningmeester
 
terug