Kerk van Kringen

Bij de wijkgemeente Lukas is er een breed aanbod aan kringen. Op deze pagina geven wij een volledig overzicht van de actieve kringen binnen de wijkgemeente.
Lees meer 

In- en uitschrijven

Hier vind u informatie over het in- en uitschrijven bij een kring.
Lees meer 

Koffiekring dinsdag

De koffiekring komt elke laatste dinsdag van de maand samen.
Contactpersoon mevrouw Wil Krol,
telefoon 0317 423964 
e-mail: a.krol1@chello.nl

                                              

Contactkring

De deelnemers van deze kring bezoeken ongeveer 5 x per jaar iemand die jarig is binnen de gemeente, met een bloem en een felicitatiekaart.
Ook de mensen die een huwelijksjubileum vieren krijgen bezoek en bloemen en een kaart.
Wilt u deze taak ook wel op u nemen, neem dan contact op met de contactpersoon.

Contactpersoon: Annet Fiets (annetta.fiets@gmail.com)
 

Bezoekkring

De deelnemers binnen deze kring bezoeken de nieuw ingekomen gemeenteleden.
Met een enveloppe met inhoud o.a. het blad Om de Kerk, en het Lukas Magazine.
Mocht u hier ook wel voor voelen, neem dan contact op met de contactpersoon.

Contactpersoon: Teunis van den Brink (brink003@xs4all.nl)
 

Diaconale hulpkrachten Lukas

Doel: concrete, praktische en tijdelijke hulp bieden aan gemeenteleden
 
Lees meer 

Lukas Cantorij

Doel: samen zingen
Frequentie: projectmatig, repetities op vrijdagavond
Plaats: Bevrijdingskerk
Lees meer 

Muziekgroep

Doel: samen muziek maken
Frequentie: projectmatig
Plaats: Bevrijdingskerk
Lees meer 

Avondje Theologie

Doel: verdieping en gesprek
Frequentie: 1x per 4 weken
Lees meer 

Zoekend op weg

Doel : ontmoeting en verdieping
Frequentie: 1x per 6 weken, de dag wordt bepaald door de groep
Tijd : 20.00-21.30 uur
Plaats: bij een van de deelnemers thuis
 
Lees meer 

Ontmoetingen rond de Bijbel

Doel: verdieping
Frequentie: elke 1e en 3e dinsdagochtend van de maand
Plaats: Bevrijdingskerk
Lees meer 

Bijbelkring Nudehof

Interkerkelijke groep

Doel: bespreken bijbel
Frequentie: wekelijks
Lees meer 

Belijdeniskring

Doel: voorbereiding op de belijdenis
Frequentie: 1x per 3 weken, tot pinksteren
Plaats: Bevrijdingskerk
Lees meer 

Ontmoet Elkaar Groep

Rondeel, Veerstraat, Thorckdael

Doel: ontmoeten
Frequentie: 3 à 4 keer per jaar
Lees meer 

De Bijbel lezen van A tot Z

Doel: lezen van de bijbel
Frequentie: in overleg met de deelnemers
Lees meer 

Lukas Leeskring

Doel: bespreken van boeken
Frequentie: 1x per 6 weken
Lees meer 

WBC

Doel: ontmoeting en gesprek
Frequentie: in overleg met deelnemers
Plaats: Café de Zaaier, Heerenstraat Wageningen
Lees meer 

Rond de tafel; de veertigers en hun geloof

Doel: verdieping
Frequentie: in overleg met deelnemers, 20:00u tot 21:30u.
Plaats: in overleg met deelnemers
Lees meer 

Rondom 30

Doel: bespreken actuele onderwerpen en bijbelpassages
Frequentie: in overleg met de deelnemers, van 20:00u tot 22:00u
Plaats: Bevrijdingskerk, bij deelnemers thuis
Lees meer 

Leeskring

Doel: bespreken van boeken
Frequentie: 1x per 6 weken
Lees meer 

En Jij?!

Doel: gespreksgroep
Frequentie: 1x per 3 à 4 weken
Lees meer 

Eetkring

Doel: ontmoeting, samen gezellig eten
Frequentie: vierde donderdag van de maand van 17:00u tot 20:00u.
 
Lees meer 

Koffiekring

Doel: ontmoeten
Frequentie: elke tweede donderdag van de maand van 10:00u tot 12:00u.
Plaats: Bevrijdingskerk
Lees meer 

Ontmoetingsmiddag

Doel: ontmoeten, gesprek
Frequentie: maandag om 14:00u, om de week
Plaats: Bevrijdingskerk
Lees meer 

Wandelgroep

Doel: wandelen en ontmoeten
Frequentie: elke 2e dinsdag van de maand van 10:00u tot 12:00u.
Lees meer 

Erfurtwerkgroep

Doel: het onderhouden van de contacten met partnergemeente Erfurt
Frequentie: bijeenkomsten in aanloop op bezoek aan- of van partnergemeente
Plaats: Bevrijdingskerk
Lees meer 

Volzin kring

Interkerkelijke groep

Doel: bespreken van artikelen uit het blad Volzin
Frequentie: elke 2e donderdag van de maand van 14:30u tot 16:15u.
Plaats: Bevrijdingskerk
Lees meer 

Meditatie vanuit de christelijke traditie

Interkerkelijke groep

Doel: meditatie en stil gebed
Frequentie: elke donderdag van 12:00 tot 12:45
Plaats: R.K. Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17
Lees meer 

Coventry gebed

Interkerkelijke groep

Doel: bidden voor Vrede en Verzoening
Frequentie: Elke vrijdag van 12:00 tot 12:20
Plaats: Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17

 
Lees meer 

Weidekring

Interkerkelijke groep

Doel: ontmoeting en verdieping
Frequentie: 1x per maand, op dinsdagavond
Tijd: 20:00-22:00 uur
Plaats: bij een van de deelnemers thuis
Lees meer 

Gödöllö groep

Interkerkelijke groep

 
Lees meer