Kerkenraad Lukas

Beleidsplan

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vernieuwen, vaststellen en laten doorwerken van het beleidsplan van de wijkgemeente.  Het beleidsplan bestaat uit drie visies: een visie over geloven en gemeente-zijn, een visie over structuur en verdeling van verantwoordelijkheden onder staf en vrijwilligers, en een visie over speerpunten voor een periode van 3-5 jaar. De kerkenraad vraagt zowel professionals als verschillende beraads- en werkgroepen om het beleidsplan uit te werken in jaarplannen. De kerkenraad voert gesprekken met professionals, beraadsgroepen en werkgroepen over hun oude en nieuwe jaarplannen, hun aanpak, vragen, problemen, ideeën en resultaten. De kerkenraad bestaat uit 30 mensen: een voorzitter, een scriba, leden van de beraadsgroepen en 3 professionals.

Hier kunt u het beleidsplan 2022-2025 lezen:


Plaatselijke regeling

Hier kunt u de 'plaatselijke regeling' downloaden.

Kerkenraadsleden Lukas

Ouderlingen

Riti Herman Mostert - jeugdouderling/bg J&J.
Henny Dolstra - 2de scriba classis Veluwe
Teunis van den Brink – ouderling
Joost van Buuren – ouderling met bijzondere opdracht
Jelle Wisse - ouderling beleid
Willemijn Lammers - voorzitter
Corrie van Eck - scriba
Corien Bos - ouderling/KRM/penn. m. Lukas
Magdaleen Gerritsen – scriba
Erica Hoebe – predikant 
René Kwakkel – ouderling met bijzondere opdracht
Bertus van de Peppel – ouderling/BP
Dik Sipma – ouderling/kerkrentmeester
Nico Sjoer – predikant
Hans Wiggerman – ouderling/kerkrentmeester
Arend Jan van Bodegom - ouderling V&T

Diakenen

Otto Hospes - voorzitter
Nicoline Beijderwellen - diaken
Marjan Bredius - diaken
Rinse Jan Boersma - diaken
Rienette van Veldhuizen - diaken
Cobie de Bakker - diaken/secretariaat
Marieke van de Weerd - diaken

Rumah Kita

Lidy de Block - ouderling
Carla Kool - diaken
Emmy Kwakkel – geestelijk verzorger
Sander Panhuyzen - ouderling
Jannie Figge - ouderling
Martha Steenbergen – ouderling

Moderamen

Willemijn Lammers
Magdaleen Gerritsen
Erica Hoebe
Otto Hospes
Corien Bos
Jelle Wisse
Nico Sjoer
Hans Wiggerman

terug