Kerkenraad Lukas

Beleidsplan

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vernieuwen, vaststellen en laten doorwerken van het beleidsplan van de wijkgemeente.  Het beleidsplan bestaat uit drie visies: een visie over geloven en gemeente-zijn, een visie over structuur en verdeling van verantwoordelijkheden onder staf en vrijwilligers, en een visie over speerpunten voor een periode van 3-5 jaar. De kerkenraad vraagt zowel professionals als verschillende beraads- en werkgroepen om het beleidsplan uit te werken in jaarplannen. De kerkenraad voert gesprekken met professionals, beraadsgroepen en werkgroepen over hun oude en nieuwe jaarplannen, hun aanpak, vragen, problemen, ideeën en resultaten. De kerkenraad bestaat uit 30 mensen: een voorzitter, een scriba, leden van de beraadsgroepen en 3 professionals.

Hier kunt u het beleidsplan 2018-2021 lezen:


Plaatselijke regeling

Hier kunt u de 'plaatselijke regeling' downloaden.

Kerkenraadsleden Lukas

Ouderlingen

Riti Herman Mostert jeugdouderling/bg J&J.
Henny Dolstra 2de scriba classis Veluwe
Teunis van den Brink – wijk Zuid
Joost van Buuren – ouderling met bijzondere opdracht
Jelle Wisse - ouderling beleid
Fop van Driel - voorzitter
Corrie van Eck - scriba
Magdaleen Gerritsen – scriba
Netta Hakkenberg – kerkelijk werker
Erica Hoebe – predikant
Maarten Koornneef – V&T
René Kwakkel – ouderling met bijzondere opdracht
Bertus van de Peppel – BP
Dik Sipma – kerkrentmeester
Nico Sjoer – predikant
Dick Verkerk – penningmeester
Hans Wiggerman – kerkrentmeester

Diakenen

Otto Hospes - voorzitter
Nicoline Beijderwellen
Wilma van Brakel – wijk zuid
Arie Rietveld – wijk west
Rienette Gravemaker

Rumah Kita

Lidy de Block - ouderling
Carla Kool - diaken
Emmy Kwakkel – geestelijk verzorger
Sander Panhuyzen - ouderling
Martha Steenbergen – ouderling

Moderamen

Fop van Driel
Magdaleen Gerritsen
Erica Hoebe
Dick Verkerk
Jelle Wisse
Nico Sjoer

terug