zondag 19 maart 2023 om 18:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. J.E. de Groot, Ede


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Gezang 426: 1en 2 (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Psalm 111: 3 en 5 (OB)

We belijden ons geloof
Zingen | Psalm 45: 3 (OB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | 2 Koningen 13: 10-25
Zingen | Gezang 445

Verkondiging 3 gedachten:
            1. Joas, de koning
            2. Elisa, de profeet.
            3. De Heere God, de Ontfermer (vers 23)
Zingen | Psalm 118: 8 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Gezang 364

Zegen
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug