zondag 17 juli 2022 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds dr. F.L. Meijboom, Ede
Tekst(en): Deuteronomium 15: 1-7; Lukas 16: 19-31


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
We zingen| Psalm 100 (OB)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Psalm 86: 2 (OB)

Gods geboden en beloften
We zingen| Psalm 86: 8 (OB)

Gebed bij de opening van het Woord
We lezen uit de bijbel| Deuteronomium 15: 1-7
We zingen| Psalm 41a: 1 (WK)

We lezen uit de bijbel| Lukas 16: 19-31
We zingen| Psalm 116: 1, 4 en 11 (OB)

Verkondiging
We zingen| Psalm 121: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
        1e collecte: Diakonie
        2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We zingen| Gezang 364

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug