zondag 15 mei 2022 om 18:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. J.E. de Groot, ede
Tekst(en): Hebree├źn 13: 7-19


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
We zingen| Psalm 103: 1

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Psalm 103: 6 en 9

We belijden ons geloof
We zingen| Gezang 237

Gebed
We lezen uit de bijbel| Hebreeën 13: 7-19
We zingen| Psalm 74: 12 en 15

Verkondiging n.a.v. Hebreeën 13:8
Thema: ‘Een blijft Dezelfde!’
We zingen| Psalm 48: 6

Dankgebed & Voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Jeugdwerk
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen o.v.v.
Jeugdwerk
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We zingen| Gezang 423

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug