zondag 17 oktober 2021  om 18:30
Voorganger: ds. M. Visser, Wezep
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Romeinen 8


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Gezang 418: 1 en 4 (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Psalm 102: 1 en 8 (WK)

We belijden ons geloof
Zingen | Avondzang: 4 en 5 (OB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Romeinen 8
Zingen | Gezang 432: 1 en 2

Verkondiging
Zingen | Psalm 56: 2 en 5 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie - ZWO t.b.v. Filipijnen
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
ZWO t.b.v. Filipijnen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Psalm 98: 1 en 2 (WK)

Zegen
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug