zondag 17 oktober 2021  om 09:30
Voorganger: ds. C.D. Zonnenberg, Ochten
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en):  Lukas 5: 1-26


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Gezang 462 (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Psalm 147: 6 en 10 (OB)

Gods geboden en beloften
Zingen | Psalm 111: 1 en 2 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Lukas 5: 1-26
Zingen | Psalm 72: 6, 9 en 10 (OB)

Kindermoment
De kinderen gaan naar de Kindervertelling (groep 1-8)
Verkondiging n.a.v. Lukas 5: 17b
Zingen | Psalm 135: 8, 11 en 12 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie - ZWO t.b.v. Filipijnen
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
ZWO t.b.v. Filipijnen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Gezang 421

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug