zondag 19 september 2021  om 09:30
Voorganger: ds. J.E. de Groot, Ede
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Jesaja 48: 8-17; Hebree├źn 12: 4-11


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Welkom en mededelingen
Beluisteren via YouTube | Gezang 442: 1 en 2

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Beluisteren via YouTube | Psalm 84: 1 en 2 (OB)

Gods geboden en beloften
Beluisteren via YouTube | Psalm 25: 2 en 6 (OB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel |
Jesaja 48: 8-17
Hebreeën 12: 4-11
Kindermoment
Kinderen van groep 1 t/m 8 gaan naar de kindervertelling
Beluisteren via YouTube | Gezang 440

Verkondiging n.a.v. Jesaja 48: 17 | “Wie is onze Gids”?
Zingen | Gezang 441

We herdenken onze overleden broeder
We lezen de rouwkaart
Zingen | Psalm 84: 6 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Psalm 32: 4 (OB)

Zegen
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug