Zondag 13 jun 2021  om 18:30
Voorganger: ds. R. van Laar, Rhenen
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Deuteronomium 25: 1-3; Handelingen 9: 19b-31


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
We zingen| Psalm 68: 7 en 12

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Gezang 255

We belijden ons geloof
We zingen| Psalm 118: 1 en 5

Gebed
We lezen uit de bijbel|
Deuteronomium 25: 1-3
Handelingen 9: 19b-31
We zingen| Psalm 103: 3

Verkondiging
We zingen| De kracht van uw liefde

Dankgebed & Voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: diakonie
            2e collecte: kerk en pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We zingen| Gezang 456: 1-3

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug