Zondag 11 apr 2021  om 18:30
Voorganger: ds. H.S. Mosterd, Amersfoort
Grote Kerk - Johannes


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Beluisteren via YouTube | Gez. 422:1, 3 en 5 (WK)

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Beluisteren via YouTube | Ps. 116:1, 2, 3 en 11 (OB)

Geloofsbelijdenis
Beluisteren via YouTube | U zij de glorie

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Joh. 20:19-31
Beluisteren via YouTube | Ps. 27:5 en 7 (OB)

Verkondiging
Beluisteren via YouTube | Gez. 54:1 en 7 (WK)

Inzameling van de gaven
        1e collecte: Diaconie
        2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Dankgebed en voorbeden
Beluisteren via YouTube | Blijf bij mij, Heer

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug