zo 17 jan 2021  om 18:30
Voorganger: ds. P. Zeedijk, Veenendaal
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Jesaja 40: 1 - 5; Mattheus 3: 1 - 123


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen | Gezang 237: 1 en 2 (staande)

We belijden ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis
Zingen | Gezang 451: 1 en 2

Gebed
We lezen uit de Bijbel |
            Jesaja 40: 1 - 5
            Mattheus 3: 1 - 123
Zingen | Psalm 95: 1, 2 en 4 (WK)

Verkondiging n.a.v. Mattheus 3: 7 – 10
Heilzame boeteprediking
Zingen | Psalm 1: 1 en 2 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/gift/formulier.html?id=6668
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Psalm 138: 1 en 4

Zegen

Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug