zo 20 sep 2020  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en):  1 Samuel 21; Mattheus 12:1-8 (en Psalm 17:1-9)


Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/81-Grote-Kerk-te-Wageningen-Markt-1-6701-CX

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Ps. 146:1 (WK) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Ps. 146:3 (OB)

Gods geboden en beloften
Zingen | Gez. 301:4 en 6 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel: 1 Samuel 21 en Psalm 17:1-9
Zingen | Ps. 17:4 (OB)

Kindermoment
Zingen | Gez. 10:1 en 3 (WK)

Verkondiging
Zingen | Ps. 121:1 (OB) en 3 (WK)

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk en Pastoraat


Diaconie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Gez. 445:1 en 2 (WK)

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug