zo 30 aug 2020  om 18:30
Voorganger: ds. C.D. Zonnenberg
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): 2 Thessalonicenzen 1
Organist: Gertjan Budding


Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live

Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 91: 1 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Psalm 90: 1 en 2 (OB)

We belijden ons geloof
Zingen | Gezang 445

Gebed
We lezen uit de Bijbel | 2 Thessalonicenzen 1
Zingen | Psalm 119: 49, 50 en 51 (WK)

Verkondiging n.a.v. 2 Thessalonicenzen 1: 5
Zingen | Gezang 365: 1, 5 en 7

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Jeugdwerk
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Psalm 62: 1 en 4 (WK)

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug