zo 23 aug 2020  om 09:30
Voorganger: ds. A. Groeneveld, Lunteren
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Deut. 32:1-14

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Ps. 91:1 (WK) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Ps. 91:2 en 5 (WK)

Gods geboden en beloften
Zingen | Ps. 130:2 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel: Deut. 32:1-14
Zingen | Ps. 77: 6 en 7 (OB)

Verkondiging ‘Als op arendsvleugelen gedragen’
n.a.v. Deut. 32:11 en 12a
Muzikaal intermezzo
Zingen | Gez. 452:2, 4 en 5 (WK)

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk en Pastoraat


Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Gez. 356 (WK) (staande)

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug