zo 16 aug 2020  om 18:30
Voorganger: ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Nahum 13

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live


Orgelspel
Welkom en mededelingen
We zingen| Gezang 429: 1 en 2

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Psalm 42: 1 en 2 WK)

We belijden ons geloof
We zingen| Psalm 42: 3 (WK)

Gebed
We lezen uit de bijbel| Nahum 13
We zingen| Psalm 68: 1 en 7 (OB)

Verkondiging
We zingen| Gezang 501: 1 en 4

Dankgebed & Voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: diakonie
                Bijdragen voor Diaconaat zijn welkom op NL85RABO0367009277 t.n.v Diaconie PGtW.

            2e collecte: kerk en pastoraat
                Bijdragen voor Kerk en Pastoraat op NL95RABO0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen

            3e collecte: GZB zomercollecte – hart voor Roma in Slowakije
                En voor de GZB: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diakonie Prot. Gem. Wageningen o.v.v. zomercollecte

Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f


We zingen| Psalm 72: 2 (OB)

Zegen
Orgelspel
Bijdragen voor de zending zijn welkom via NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PGtWKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug