zo 9 aug 2020  om 09:30
Voorganger: ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Spreuken 10 : 1 – 12; Lukas 24 : 25 - 27

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 33: 1

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen | Psalm 72: 1 en 11

Wetslezing
Zingen | Gezang 387 : 1

Gebed
We lezen uit de Bijbel |

                Spreuken 10 : 1 – 12
                Lukas 24 : 25 - 27

Zingen | Psalm 146 : 7 en 8

Verkondiging Tekst | Spreuken 10 : 7
Thema | ‘De gedachtenis aan de rechtvaardige is tot zegen.’
Zingen | Gezang 463 : 1 en 2

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven:

                1e collecte: diaconie
                2e collecte: Kerk en pastoraat
                Extra collecte: Ramp Beiroet
Extra rampencollecte diakonie voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet. U kunt uw gift overmaken naar banknummer NL85RABO0367009277 t.n.v. Diaconie PGTW onder vermelding van Beiroet. De Diaconie verdubbelt het bedrag tot maximaal € 5.000


Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f


Zingen | Psalm 68: 10

Zegen
Orgelspel
Bijdragen voor de zending zijn welkom in de zendingsbussen of via NL06RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PGtWKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug