zondag 22 mei 2022 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): prop. H.A. van Toor, Zetten
Tekst(en): Johannes 14:23-29


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Gez. 320:1 en 2 (liedboek) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Gez. 320:3 en 4 (liedboek)

Gods geboden en beloften
Zingen | Ps. 19:4 en 6 (OB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Johannes 14:23-29
Kindermoment
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen naar de kindervertelling
Zingen | Gez. 282:1, 2, 3 en 4 (WK)

Verkondiging
Zingen | Gez. 441:1, 2, 3 en 4 (WK)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Gez. 254:1, 2, 3 en 4 (liedboek)

Zegen
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug