zondag 1 mei 2022 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. R. van Laar, Rhenen
Tekst(en): Genesis 50: 15 - 21; Johannes 21: 15 - 19


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
We zingen | Psalm 118: 1 en 6 (staande)

Stil gebed
Votum en Groet
We zingen | Gezang 170: 1, 2 en 3

Lezing van het gebod
We zingen | Gezang 171: 1, 2 en 3

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
We lezen uit de Bijbel |
Genesis 50: 15 - 21;
Johannes 21: 15 - 19
Kindermoment
(De kinderen van groep 1 - 8 gaan naar de Kindervertelling)
We zingen | Psalm 117

Verkondiging Tekst: Genesis 50: 20
Thema: Een kromme stok en een rechte slag
We zingen | Psalm 133: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Filipijnen
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel

We zingen | Gezang 480: 1, 3 en 5 (staande)
Zegen (staande)
We zingen | WilhelmusKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug