zo 24 mei 2020  om 09:30
Voorganger: ds. H. Markus, Leerdam
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Johannes 17


Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 65: 1

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen | Psalm 27: 3 en 4

Gods geboden en beloften
Zingen | Gezang 383: 2 en 3

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Johannes 17
Zingen | Psalm 123: 1 en 2

Kindermoment
Verkondiging
Zingen | Psalm 25: 7

Wij herdenken onze overleden gemeentelid
Moment van stilte
We zingen | Psalm 84: 2

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven:

1e collecte: Vakantiegeld delen
2e collecte: Kerk en pastoraat


Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Gezang 186: 3 en 4

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug