zo 29 mrt 2020  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Vredehorst - Johannes


Beluister de dienst via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live

Orgelspel

Mededelingen kerkenraad

Stil gebed
Votum en Groet
Orgelspel Ps.123

We belijden ons geloof

Gebed
We lezen uit de bijbel Matt.27: 33-49
Gezang 147: 1 en 2

Verkondiging Matt.27: 43
Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

Orgelspel

Dankgebed & Voorbeden

Collecte
Mocht u deze zondag een bijdrage willen overmaken voor de collecte zijn hiervoor de volgende rekeningnummers:

Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen

Gezang 155: 1 – 4

Zegen

Orgelspel


Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug