zo 16 feb 2020  om 18:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Openbaring 21: 1-4; 2 Korinthe 5: 1-10


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 145: 1 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Psalm 145: 2 en 3 (OB)

Voortzetting van het Heilig Avondmaal
Lezing van een gedeelte uit het Avondmaalsformulier
Zingen | Psalm 84: 1 (OB)

We belijden ons geloof
Nodiging tot het Avondmaal
Na de viering lezen we Openbaring 21: 1-4
Zingen | Psalm 84: 5 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | 2 Korinthe 5: 1-10
Zingen | Gezang 468: 1, 2 en 3

Verkondiging
Zingen | Gezang 211: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: ZWO – Filipijnen
2e collecte: Kerk en Pastoraat

Zingen | Gezang 230: 1, 2 en 4

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug