zo 23 jun 2019  om 18:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Jes. 43:1-3a; Jes. 65:1-9; Luk. 8:26-39

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Ps. 84:2 (WK) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Ps. 84:3 (WK)

Voortzetting van het Heilig Avondmaal
Lezing van een gedeelte uit het Avondmaalsformulier2
Zingen | Gez. 331:1 en 2 (WK)

We belijden ons geloof
Nodiging tot het Avondmaal
Viering
Na de viering lezen we uit de Bijbel | Jes. 43:1-3a
Zingen | Gez. 331:4 (WK)

Gebed bij de opening van het Woord
We lezen uit de Bijbel | Jes. 65:1-9
Zingen | Ps 9:1 en 2 (OB)

We lezen uit de Bijbel | Luk. 8:26-39
Zingen | Ps 103:1 en 4 (WK)

Verkondiging
Zingen | Gez. 205:1, 2 en 3 (WK)

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk en Pastoraat

Zingen | Gez. 272:1 en 3 (WK)

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug