zo 23 jun 2019  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Deut. 30:15-20; Ps. 139:1-12; Ps. 103

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Ps. 16:3 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Gez. 442:1 (WK)

Gods geboden en beloften | Deut. 30:15-20
Zingen | Ps. 34:4 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel: Ps. 139:1-12
Zingen | Ps. 139:1 (WK)

Kindermoment
De kinderen van groep 1-4 gaan naar de kindervertelling
Zingen | Ps. 139:2 en 3 (WK)

Verkondiging
Zingen | Ps. 136:1 en 26 (OB)

Bediening van het Heilig Avondmaal
We lezen een gedeelte uit het Avondmaalsformulier
Zingen | Gez. 489:1 (WK) (terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht)

Nodiging tot het Avondmaal
Na de viering lezen we uit de Bijbel: Ps. 103:1-5
Zingen | Gez. 489:2 (WK)

Nodiging tot het Avondmaal
Na de viering lezen we uit de Bijbel: Ps. 103:8-10
Zingen | Gez. 489:3 (WK)

Nodiging tot het Avondmaal
Na de viering lezen we uit de Bijbel: Ps. 103:11-13
Zingen | Gez. 489:4 (WK)

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk en Pastoraat

Zingen | Ps. 103:1 (OB)

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug