zo 16 jun 2019  om 18:30
Voorganger: ds. R. van Laar, Rhenen
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Psalm 139: 1-24

Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
We zingen| Psalm 84: 1, 2 OB (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Gezang 452: 1, 3 WK

Geloofsbelijdenis
We zingen| Psalm 146: 1 WK

Gebed om de opening van het Woord
We lezen uit de bijbel| Psalm 139: 1-24
We zingen| Psalm 139: 1, 2, 14 WK

Verkondiging n.a.v. Psalm 139: 1
We zingen| Gezang 441: 1-4 WK

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: ELPG Ghana
2e collecte: Kerk en Pastoraat

We zingen| Gezang 459: 1-3 WK

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug