zo 21 apr 2019  om 18:30
Voorganger: ds. J. Meertens, Rhenen
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Lukas 24 : 13 – 35

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 21: 1, 4 en 5 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Gezang 166

We belijden ons geloof
Zingen | Psalm 117 (OB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Lukas 24 : 13 – 35
Zingen | Psalm 36: 2 en 3 (OB)

Verkondiging
Zingen | Psalm 73: 12 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: HGJB
2e collecte: Kerk en Pastoraat

Zingen | Gezang 227

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug