zo 21 apr 2019  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Psalm 118: 15-18; Romeinen 12: 9-21; Kolossenzen 3: 1-4; Johannes 20: 1-18

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen | Gezang 184: 1 en 2

Jesaja 51: 9-11
Zingen | Gezang 177: 1, 2 en 3 (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Psalm 118: 15-18
Zingen | Psalm 118: 1 (OB)

Gods geboden en beloften | Romeinen 12: 9-21
Zingen | Psalm 119: 12 en 26 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Kolossenzen 3: 1-4
Zingen | Gezang 169: 1

We lezen uit de Bijbel | Johannes 20: 1-18
Zingen | Gezang 581: 1-7 (kinderlied)

Kindermoment
De kinderen gaan naar de Kindervertelling groep 1-4 en groep 5-8
Zingen | Gezang 175: 1, 4 en 5

Verkondiging
Zingen | Psalm 145: 1 en 2 (OB)

Inleiding tot de openbare geloofsbelijdenis
Zingen | Gezang 439

Openbare geloofsbelijdenis
Bemoediging en zegen
Opneming onder de belijdende leden en toelating tot het Heilig Avondmaal
Staande toezingen door de gemeente Psalm 134: 3

Persoonlijke invulling door de bevestigde lidmaten
Zingen | Opwekking 717

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: HGJB
2e collecte: Kerk en Pastoraat
Extra collecte: IZB

Zingen | Gezang 183: 1, 2 en 3

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug