Bijbelkring aan huis

Er zijn de volgende bijbelkringen aan huis:
 
Bijbelkring op maandagavond
"En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten". (2 Petrus 1: 19)
Al een aantal jaren bestaat er in onze gemeente een bijbelkring. Deze kring komt één keer per drie weken samen bij iemand aan huis. Met elkaar behandelen we een stukje uit Gods Woord. We behandelen  afwisselen het Oude en Nieuwe Testament. Dit jaar is het Bijbelboek Genesis gekozen. Hoe ziet een bijbelkringavond eruit? We beginnen meestal met zingen en gebed en daarna lezen we het betreffende bijbelgedeelte door. Hierna proberen we met Gods hulp te ontdekken wat God ons zegt in het bijbelgedeelte.
Wilt u meer weten of wilt u een avond bijwonen? U bent altijd van harte welkom!
Contactpersonen: D. van Meijeren, telefoon 420009 en H.J.W. van Amersfoort,  telefoon 420256.


Bijbelkring op dinsdag- c.q.  woensdagavond
Samen de Bijbel lezen en ontdekken wat God ons daarin te zeggen heeft. Samen nadenken over hoe wij Hem in ons dagelijks leven kunnen volgen. Met elkaar meeleven als we mooie of moeilijke dingen meemaken. En samen onze God danken en lofprijzen.

Dat doen we op de Huisbijbelkring (eerder ook wel lidmatenkring genoemd) door eens per twee of drie weken bij elkaar te komen om met elkaar te zingen, te bidden en de Bijbel te bestuderen. We komen samen in groepen van zes tot tien personen, zodat we elkaar goed leren kennen en open gesprekken kunnen voeren. Aan het begin van het seizoen kiezen we samen een Bijbelstudieboekje aan de hand waarvan we een Bijbelboek of thema bestuderen.
We hopen dat we u/jou dit seizoen als nieuw kringlid kunnen verwelkomen! De kringen vvinden eens per drie weken plaats op dinsdag-, woensdag- of donderdag avond, van 20.00 - 22.00 uur, steeds bij één van de kringleden thuis. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marike Mulder.

 

terug