Ons Profiel en Visie

 

De Protestantse wijkgemeente Lukas is een veelkleurige gemeente. Ze bestaat uit gelovigen met uiteenlopende geloofsopvattingen, leeftijden en achtergronden. We vormen een levendige gemeenschap die oog heeft voor elkaar, voor de omgeving waarin we kerk zijn en voor de snelle ontwikkelingen in onze (wereld)samenleving. We proberen elkaar vast te houden en met elkaar op weg te gaan naar de toekomst die God ons beloofd heeft.

Lees meer 

Rumah Kita een vierplek binnen Lukas

Zomaar een dak boven wat hoofden…” was de eerste regel van het openingslied op zondag 9 oktober jl. in Rumah Kita. Hoofden van mensen die blij waren elkaar in de Kapel te ontmoeten: bewoners, familie, vrijwilligers. Gelovigen die er elke keer weer naar uitkijken om op zondagochtend naar de kerk te kunnen. En deze keer was het extra feestelijk: we vierden het avondmaal! Een feestmaal! Want we hoorden over het visioen van Jesaja: ”Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan.”
Lees meer