Profiel en Visie

Profiel: 

De Protestantse wijkgemeente Lukas is een veelkleurige gemeente. Ze bestaat uit gelovigen met uiteenlopende geloofsopvattingen, leeftijden en achtergronden. We vormen een levendige gemeenschap die oog heeft voor elkaar, voor de omgeving waarin we kerk zijn en voor de snelle ontwikkelingen in onze (wereld)samenleving. We proberen elkaar vast te houden en met elkaar op weg te gaan naar de toekomst die God ons beloofd heeft.
De eredienst staat centraal als plek van viering, lering en bemoediging. Daar ontmoeten we elkaar in Christus en luisteren we naar Gods woord. Onze wijkgemeente maakt, samen met de wijkgemeenten Mattheüs en Markus, deel uit van de Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Wijkgemeente Lukas viert haar erediensten in twee gebouwen in Wageningen: de Bevrijdingskerk en de Grote Kerk.
 

Visie: 

Geloven doe je
Geloven deel je
Geloven draagt je
 
 
We willen een gemeente zijn die kracht put uit het geloof, tijd neemt voor God en mensen. Een gemeente die gestimuleerd wordt in de ontmoeting met God en die wil groeien in het geloof en het omzien naar de ander. Niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten.
De zondagse viering, waarin we God en elkaar ontmoeten en samen zingen en vieren, is daarvoor een belangrijke inspiratiebron.
Als kerk willen we ons verbinden met de omgeving waarin we wonen en leven, door er te zijn: gastvrij, pastoraal en diaconaal. We zijn een open kerkgemeenschap en bieden plaats aan ieder die dat wil om te ontdekken wat geloven betekent en wat Gods woord inhoudt. Daarom is het geloofsgesprek over wat ons beweegt van groot belang. Doordat we ambitieus en creatief zijn en oog hebben voor jong en oud is er een groot aanbod van groepen en activiteiten.
De komende jaren willen we extra tijd en aandacht besteden aan de speerpunten die we hebben gekozen: pastoraat onderling, pastoraat en diaconaat voor nieuwe groepen en vrijwilligers.
 
Wij geloven en zoeken: en jij?
 
terug