Vorming en Toerusting

U kunt zich op verschillende manieren inschrijven:

1) U kunt zich per cursus inschrijven door bij de cursusblokken op "inschrijven" te klikken. 

2) Het is ook mogelijk om u hier met één formulier voor alle gewenste cursussen in te schrijven. 

3) U kunt een mail sturen naar ventwag@gmail.com en daarin de nummers van de cursussen opgeven. Vermeld in de mail graag ook uw naam en telefoonnummer. 

4) U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat achterin het VenT-boekje staat afgedrukt. Het ingevulde formulier kunt u inleveren op opsturen naar de Commissie VenT p/a Dienstgebouw, Markt 17, 6701 CX Wageningen.

Programma seizoen 2021/2022

We werken dit seizoen met de volgende indeling in categoriën:
Serie A: Lezingen
Serie B1: Doorlopende gespreksgroepen (vanuit wijkgemeente Lukas)
Serie B2: Doorlopende gespreksgroepen (vanuit wijkgemeente Johannes)
Serie C: Thematische gespreksgroepen en lezingen
Serie D: Cultuur - Muziek - Film
Serie E: Overige activiteiten

Klik hier om het programmaboekje te downloaden.

Serie A: Lezingen

Serie B1: Doorlopende gespreksgroepen (vanuit wijkgemeente Lukas)

B1 - Ontmoetingen rond de Bijbel

Wat betekent ons geloof bij het ouder worden? Waar vertrouwen we op? Waar maken we ons zorgen over? Tijdens deze gesprekskring voor “ouderen” (ongeveer vanaf 60 jaar) willen we delen wat ons ten diepste bezighoudt en beweegt.

Lees meer 

B2 - Gespreksgroep “Rondom 30”

Ben jij tussen vijfentwintig en vijfenveertig jaar? Misschien is de Rondom 30 - Kring dan iets voor jou. Ongeveer één keer per maand komen we met een groep van ongeveer 10 tot 12 mensen bij elkaar bij iemand thuis.
We praten over wat ons bezig houdt. We discussiëren over actuele onderwerpen. We bespreken bijbelpassages.
Lees meer 

B3 - Rond de tafel: de veertigers en hun geloof

In deze groep, waar de gesprekken doorgaans uiterst levendig zijn, komt van alles en nog wat aan de orde. En op verschillende manieren. In het nieuwe seizoen wisselen we ervaringen met elkaar uit over wat ons bezig houdt:
Lees meer 

B4 - Op zoek

Wil je samen met anderen op zoek naar wat je gelooft, wie God voor je is en wat je plek is in de wereld? Dan is deze kring wat voor jou. We gaan niet op zoek naar pasklare antwoorden op grote vragen, maar we delen ervaringen en gaan samen op weg. De openheid, de kwetsbaarheid, de mogelijkheid om vragen te stellen en samen te bidden en te bijbellezen, raakt en inspireert ieder jaar weer.
Lees meer 

B6 - Zomerleerhuis

In augustus 2017 hebben we voor het eerst een zomerleerhuis georganiseerd: drie avonden in hartje zomer, ten behoeve van wie dan níét op vakantie is. Dit zomerleerhuis bleek een schot in de roos te zijn! Op elk van de drie avonden staat een gespreksthema centraal dat vooraf door een deelnemer aangevraagd kan worden.
Lees meer 

Serie B2: Doorlopende gespreksgroepen (vanuit wijkgemeente Johannes)

B7 55+ Bijbelkring “Nudehof”

Iedereen vanaf 55 jaar wordt hartelijk uitgenodigd voor middagen rond de Bijbel in de Nudehof. In een eerder seizoen zijn verschillende lofzangen uit de Bijbel besproken, zoals de lofzang van Hanna, lofzang vanuit de gevangenis. Het thema voor dit jaar is nog niet bekend.

Lees meer 

B9 Vrouwen rond de Bijbel

De Vrouwengesprekskring van de gemeente Johannes komt ongeveer één keer in de drie weken op een dinsdagavond bijeen in de Bevrijdingskerk. Deze kring behandelt een bijbelstudie. De onderwerpen die aan bod komen leveren vaak verrassende gezichtspunten op, die ons geloof in het dagelijks leven opbouwen en versterken.

Lees meer 

B10 Huisbijbelkring

Er waren in seizoen 2020-2021 vier kringen van ongeveer negen leden die één keer per drie weken bij elkaar komen op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. Oorspronkelijk bij één van de kringleden thuis, maar in corona-tijd was dit vanzelfsprekend aangepast. Elke kring kiest zelf een onderwerp om te behandelen en doet dit a.d.h.v. een Bijbelstudie-boekje of thema.

Lees meer 

Serie C: Thematische gespreksgroepen en lezingen

C2 - Naar de bronnen: Ignatius vervolg op eerdere cursus

De gemiddelde bijbellezer is wel op de hoogte van evangelisten en apostelen en kent hun werk. Dat vormt immers voor een groot deel ons Nieuwe Testament. Maar hoe is hun werk, hun bericht, ontvangen in de vroege christelijke gemeenten? In tijd en plaats staan die gemeenten ver van ons af, maar in een aantal andere opzichten misschien niet: ze waren klein, vormden een duidelijke minderheid in de samenleving, en hadden weinig maatschappelijke relevantie.
Lees meer 

Serie D: Cultuur - Muziek - Film

Serie E: Overige activiteiten

E1 - De moslim gemeenschap in Wageningen

In Wageningen is er een Moslimgemeenschap van minstens duizend personen. In vergelijking met bijvoorbeeld Ede en Veenendaal is dat relatief weinig, als gevolg van het bijzondere karakter van Wageningen. Recent is de zichtbaarheid van de Moslimgemeenschap sterk vergroot, nu sinds februari 2020 een eigen gebouw in gebruik is. Het bestuur van de Islamitische centrum verwelkomt ons graag.
Lees meer 

E3 - Taalcursus Bijbels Hebreeuws

Met de taalcursus Bijbels Hebreeuws wordt beoogd dat aan het eind van drie jaar het Oude Testament in zijn oorspronkelijke taal kan worden gelezen en begrepen.
Lees meer