Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
Kerkenraad wijkgemeente Johannes Kerkenraad wijkgemeente Johannes

De kerkenraad wordt ook wel genoemd: ambtelijke vergadering. Een vergadering waarin de ambten vertegenwoordigd zijn. De kerkenraad wordt gevormd door ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters, diakenen en een predikant, respectievelijk het koninklijke, priesterlijke en profetische ambt.

De kerkenraad is het centrale bestuursorgaan in onze gemeente. Alle zaken worden behandeld door of namens de kerkenraad in zijn geheel, tenzij de behartiging daarvan in de orde der Kerk geheel of ten dele is opgedragen aan het consistorie, het college van diakenen of het college van kerkrentmeesters, waarbij de kerkenraad voor een goede samenwerking zorg draagt. Het standpunt over vrouwelijke ambtsdragers is conform huidig beleid ongewijzigd. In het huidige beleid is verwoord dat alleen mannelijke leden van de gemeente in de kerkenraad verkozen kunnen worden. In de beleidsperiode zijn er geen voornemens om dit te wijzigen.  

De kerkenraad stelt op basis van het beleidsplan jaarlijks een werkplan op en evalueert dit plan. Zij bespreekt dit met de wijkgemeente op een gemeenteavond. Na elke kerkenraadsvergadering wordt de wijkgemeente via de weekbrief en/of 'Om de Kerk' geïnformeerd over de openbare relevante agendapunten.

 


 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30

bediening Heilig Avondmaal
 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 18:30

dankzegging Heilig Avondmaal
 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.