Predikanten

 


ds. Erica Hoebe - de Waard (wijkgemeente Lukas)

Ik ben Erica Hoebe – de Waard en ben sinds mei 2012 predikant in Wageningen. Mijn wijkgemeente is Lukas, een leuke gemeente, vol enthousiasme en een grote betrokkenheid. Een grote gemeente ook, waar veel werk wordt verzet en nog veel uitdagingen liggen. Als gemeente hebben we drie speerpunten gekozen voor de periode tot 2015: Jongeren, Pastoraat en Bezieling. Ik vind het geweldig dat ik met jong en oud met deze thema’s aan de gang mag gaan. Samen vieren, zoeken, leren en bovenal God en elkaar ontmoeten.

Het predikantschap past mij, ik geniet er van. Elke dag is anders en  de ontmoetingen met mensen blijven bijzonder. Het vertrouwen dat ik krijg, de vaak heel persoonlijke onderwerpen die ik met mensen bespreek en de vreugde en het verdriet dat we delen, maken de ontmoetingen met mensen heel waardevol. Maar bovenal geeft het besef dat God erbij is mij heel veel hoop en kracht. Omdat ik weet: ik sta nooit alleen. Omdat ik weet dat ik geen antwoord hoéf te hebben op grote vragen, omdat er niet altijd antwoorden zijn. Maar ondanks alles wat ik niet weet, wat mij met lege handen doet staan, verdriet of onmacht geeft, wél mag weten: er is toekomst. Dat heeft God beloofd. En ik ben niet alleen, God is erbij. Niet als een God die alles voor me oplost of regelt, maar als een basis, als een bron die mij hoop, moed en kracht geeft. Elke keer weer. Zodat ik, hoe dan ook, weer verder kan.

In mijn werk vind ik het fijn om in groepen te werken. Om samen de bijbel te openen, levensverhalen te delen, te bidden en te lachen. Zo deel je je geloof en je leven. Ook thuis heb ik graag mensen om me heen. Mijn man Niels, onze kinderen Thomas, Jochem en Neeltje en familie en vrienden. Zij zijn waardevol, stuk voor stuk bijzonder.

Niels en ik kennen elkaar al vanuit Soest, waar we zijn opgegroeid. Van daaruit ben ik gaan studeren aan de Vrije Universiteit (afgestudeerd op gemeente-opbouw en Paulus) en heb ik vier jaar in de Oranjekerk in de Pijp in Amsterdam gewerkt (jeugdwerker en Kerk-en Buurtwerker). Vervolgens ben ik met heel veel plezier 8 jaar gemeentepredikant in Leidschendam geweest. En nu wonen we hier in Wageningen en we kijken uit naar de komende jaren.

Wil je eens verder praten over wat jou bezig houdt, wat je verdriet geeft of waar je vragen bij hebt, of wil je meer weten over het geloof of een afspraak maken omdat je bijvoorbeeld gaat trouwen of een kindje wilt laten dopen, neem dan gerust contact op.

Erica Hoebe - de Waard
ericahoebe@kpnplanet.nl
0317-769023

 ds. Nico Sjoer (wijkgemeente Lukas)

Voordat we in Apeldoorn kwamen voerde onze weg langs nogal wat plekken: Delft, Schiedam, Leiden, Houten, Utrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom, Nederhorst den Berg... Elke plaatsnaam staat voor verhalen.

Delft is mijn moederstad, mijn vader werkte er aan de uni. Kerken waren er zat, maar niet voor ons: Knielen op een bed violen schetst de manier waarop ik grootgebracht ben heel precies. Uiteindelijk heeft het Utrechtse Citypastoraat ons geleerd wat sámen kerk-zijn betekent en hoe een mens daarvan opknapt.

Christelijk geloven ervaar ik niet als een probleem, maar als een manier van kijken die levenslustig en vroom is en vertrouwen in wetenschap heeft, als een dijk tegen het donker en een doorgangsroute naar het goede leven met God en mensen. Er is één zinnetje dat jullie in mijn preken regelmatig zullen horen als samenvatting van Pasen anno-vandaag: 'Er is een doorkomen aan!'

Nico Sjoer
nicosjoer@gmail.com
06-41702465

 

terug