Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) is het centrale bestuur van de Protestantse Gemeente te Wageningen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de twee wijkkerkenraden, het studentenpastoraat, en afgevaardigden uit het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

De AK is gericht op optimale samenwerking tussen de wijkgemeenten en studentenpastoraat. Zij ziet erop toe en stimuleert dat - waar mogelijk - de krachten worden gebundeld of wijk-overschrijdende activiteiten worden georganiseerd. Zo zijn de professionals (predikanten en kerkelijk werkers) al verenigd in één gemeenschappelijk team, dat maandelijks vergadert en is al verregaande samenwerking tot stand gekomen op het gebied van jongerenpastoraat. De AK wil het geloofsgesprek in de gemeente bevorderen door wederzijds kerkbezoek en nadere kennismaking te stimuleren. De AK wil ook een forum zijn waar ideeën worden ingebracht, gehoord en gerealiseerd. Dit kunnen zijn: gezamenlijke Vormings- en Toerustingsprogramma’s, gemeente-brede uitnodigingen voor activiteiten op wijkgemeente-niveau of andere nieuwe vormen van structurele samenwerking.

Samenstelling Algemene Kerkenraad per 01-12-2022
Marcel van Schaik, voorzitter (lid moderamen AK)
ds. Nico Sjoer, predikant (lid moderamen AK)
Carl Jansen, scriba (lid moderamen AK)
e-mail: akscribapgtw@gmail.com

Vertegenwoordigers vanuit kerkenraad wijkgemeente Johannes
Hans Blonk, ouderling, voorzitter
Jan Dijkstra, ouderling
Ronald Uyleman, ouderling-kerkrentmeester (secundus)
Henk van Lingen, diaken

Vertegenwoordigers vanuit kerkenraad wijkgemeente Lukas
Willemijn Lammers, ouderling, voorzitter
Hans Wiggerman, ouderling-kerkrentmeester (duo-lid)
Dik Sipma, ouderling-kerkrentmeester (duo-lid)
Rinse Boersma, diaken
Vacant, diaken

Vertegenwoordiger studentenpastoraat
Scarlett Lerrick

Adviseurs
Jan Bakker (voorzitter College van Kerkrentmeesters)
Otto Hospes (voorzitter College van Diakenen)
Vacant (sleutelfiguur namens PGtW in KerkNet)

Volgens de plaatselijke regeling:
Wijkgemeente predikanten ouderlingen ouderling-kerkrentmeesters diakenen
Johannes 1 2 1 1
Lukas 1 1 1 2
terug