Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) is het centrale bestuur van de Protestantse Gemeente te Wageningen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de twee wijkkerkenraden, het studentenpastoraat, en afgevaardigden uit het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

De AK is gericht op optimale samenwerking tussen de wijkgemeenten en studentenpastoraat. Zij ziet erop toe en stimuleert dat - waar mogelijk - de krachten worden gebundeld of wijk-overschrijdende activiteiten worden georganiseerd. Zo zijn de professionals (predikanten en kerkelijk werkers) al verenigd in één gemeenschappelijk team, dat maandelijks vergadert en is al verregaande samenwerking tot stand gekomen op het gebied van jongerenpastoraat. De AK wil het geloofsgesprek in de gemeente bevorderen door wederzijds kerkbezoek en nadere kennismaking te stimuleren. De AK wil ook een forum zijn waar ideeën worden ingebracht, gehoord en gerealiseerd. Dit kunnen zijn: gezamenlijke Vormings- en Toerustingsprogramma’s, gemeente-brede uitnodigingen voor activiteiten op wijkgemeente-niveau of andere nieuwe vormen van structurele samenwerking.
 

Voorste rij: Bart de Jong, Kees Meulenkamp, Fop van Driel
Middelste rij: Carl Jansen, Els Upperman, Henny Dolstra, Greet Blom, Henk van Lingen
Achterste rij: Jan Bakker, Joke de Jong, Henk Wijnveen, Erica Hoebe, Leo Cusell, Jan Dijkstra
Niet op de foto: Gertjan Budding

Samenstelling Algemene Kerkenraad per 01-01-2017

Mw. M. Blom-Zandstra, voorzitter (lid moderamen AK)
Mw. H. Dolstra-Muggen, scriba (lid moderamen AK)
e-mail: 

Vertegenwoordigers vanuit kerkenraad wijkgemeente Johannes
B. de Jong, ouderling
(secundus voor ds. H.L. Versluis); (lid moderamen AK)
J. Dijkstra, ouderling
H. Wijnveen, ouderling-kerkrentmeester (lid moderamen AK)

Vertegenwoordigers vanuit kerkenraad wijkgemeente Lukas
L. Cusell, kerkrentmeester
F. van Driel, ouderling
ds. E.J. Hoebe-de Waard, predikant (lid moderamen AK)
Mw. J. de Jong-Jansen, diaken
Mw. E. Upperman, diaken

Vertegenwoordiger studentenpastoraat
Vacature

Adviseurs
J. Bakker (voorzitter College van Kerkrentmeesters)
G.J. Budding (voorzitter College van Diakenen)
C. Jansen (sleutelfiguur namens PGtW in KerkNet)

terug
 
 
 

Inloggen


 

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30

bediening Heilig Avondmaal
 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 18:30

dankzegging Heilig Avondmaal
 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.