Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) is het centrale bestuur van de Protestantse Gemeente te Wageningen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de twee wijkkerkenraden, het studentenpastoraat, en afgevaardigden uit het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

De AK is gericht op optimale samenwerking tussen de wijkgemeenten en studentenpastoraat. Zij ziet erop toe en stimuleert dat - waar mogelijk - de krachten worden gebundeld of wijk-overschrijdende activiteiten worden georganiseerd. Zo zijn de professionals (predikanten en kerkelijk werkers) al verenigd in één gemeenschappelijk team, dat maandelijks vergadert en is al verregaande samenwerking tot stand gekomen op het gebied van jongerenpastoraat. De AK wil het geloofsgesprek in de gemeente bevorderen door wederzijds kerkbezoek en nadere kennismaking te stimuleren. De AK wil ook een forum zijn waar ideeën worden ingebracht, gehoord en gerealiseerd. Dit kunnen zijn: gezamenlijke Vormings- en Toerustingsprogramma’s, gemeente-brede uitnodigingen voor activiteiten op wijkgemeente-niveau of andere nieuwe vormen van structurele samenwerking.
 

Voorste rij: Hans Wiggerman, Wilma van Brakel, Freek van Holten, Fop van Driel, Gertjan Budding
Achterste rij: Ronald Uyleman, Marcel van Schaik, Ds. Erica Hoebe, Dik Sipma, Carl Jansen
Niet op de foto: Jan Bakker, Jan Dijkstra
 

Samenstelling Algemene Kerkenraad per 01-01-2020
Marcel van Schaik, voorzitter (lid moderamen AK)
ds. Henk Versluis, predikant (lid moderamen AK)
Carl Jansen, scriba (lid moderamen AK)
e-mail: akscribapgtw@gmail.com

Vertegenwoordigers vanuit kerkenraad wijkgemeente Johannes
Freek van Holten, ouderling, voorzitter
Jan Dijkstra, ouderling
Ronald Uyleman, ouderling-kerkrentmeester (secundus)
Gertjan Budding, diaken

Vertegenwoordigers vanuit kerkenraad wijkgemeente Lukas
Fop van Driel, ouderling, voorzitter
Hans Wiggerman, ouderling-kerkrentmeester (duo-lid)
Dik Sipma, ouderling-kerkrentmeester (duo-lid)
Wilma van Brakel, diaken


Vertegenwoordiger studentenpastoraat
Vacature

Adviseurs
Jan Bakker (voorzitter College van Kerkrentmeesters)
Gertjan Budding (voorzitter College van Diakenen)
Carl Jansen (sleutelfiguur namens PGtW in KerkNet)

 
terug