Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

In Ordinantie 11, artikel 2.7 van de Kerkorde van de PKN is de taak van het College van Kerkrentmeesters beschreven als:

a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwiaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
  • het zorg dragen voor de geldwerving;
  • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente; en voorts

b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien aanwezig - het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.

Leden van het College van Kerkrentmeesters (per 23 januari 2017)

J. Bakker, voorzitter (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-418999; e-mailadres:

J.H. Wiggerman, vice-voorzitter (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.: 0317-410227; e-mailadres:

R. Uyleman, secretaris (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel. : 0317 - 421587; e-mailadres :

D. Sipma, penningmeester (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.: 0317-422819; e-mailadres:

A.J. van Berkel, lid (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel. : 0317 – 428119; e-mailadres :

L. Cusell, lid (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.: 0317-418488; e-mailadres:

D. Verkerk, lid (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.: 0317-350568; e-mailadres:

H. Wijnveen, lid (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-421504; e-mailadres:

J.J.A. van Zetten, (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-410405; e-mailadres:

H. Huttinga, administrerend kerkrentmeester
tel.: 0317-415735; e-mailadres:

Bankrekeningen

Algemeen:
rek.nr. NL83 FVLB 0226 1165 81 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
 
Vrijwillige Bijdragen en Actie Kerkbalans:
rek.nr. NL83 FVLB 0699 6415 78 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
 
Eindejaarscollecte:
rek.nr. NL52 FVLB 0226 1166 54 t.n.v. CvK PGtW inz. Eindejaarscollecte.
 
Solidariteitskas:
rek.nr. NL71 FVLB 0226 1166 03 t.n.v. CvK PGtW inz. Solidariteitskas
 
Om de Kerk:
Rek.nr. NL68 FVLB 0225 3569 53 t.n.v. CvK PGtW inz. Om de Kerk

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt gevoerd via het programma Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP). Het Kerkelijk Bureau (0317-412207, ) zorgt dat de online bestanden up-to-date blijven.
U wordt verzocht alle mutaties (inschrijving, uitschrijving, geboorte, overlijden, doop, belijdenis, huwelijk, scheiding, verhuizing, e.d.) aan het Kerkelijk Bureau door te geven.

Pastoraal werkers kunnen via LRP rechtstreeks toegang krijgen tot de gegevens van onze leden. U hebt daarvoor een account nodig dat u kunt aanvragen bij Harm Huttinga ().

Hebt u incidenteel een overzicht nodig dan kunt u dat vragen aan

  • A.J. van Berkel () voor de Hervormde wijkgemeente Johannes.
  • H. Huttinga () voor de Protestantse wijkgemeente Lukas.

Vergaderdata van het College van Kerkrentmeesters

6 februari 2018
9 april 2018
18 juni 2018
3 september 2018
8 oktober 2018
10 december 2018

Commissie Geldwerving van het College van Kerkrentmeesters (per 23 januari 2017)

J. Bakker, voorzitter (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-418999; e-mailadres:

H. van Dijk – Berendsen, secretaris
tel.: 0317-412207; e-mailadres:

A.J. van Berkel, lid (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-428119; e-mailadres:

J. van Dijk, lid (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-422745; e-mailadres:

J.H. Wiggerman, lid (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.: 0317-410227; e-mailadres:

J.J.A. van Zetten, lid (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-410405; e-mailadres:

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Wageningen is gevestigd op Markt 17, 6701 CX  Wageningen.
De openingstijden zijn woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefonisch is het Kerkelijk Bureau bereikbaar, via het nummer 0317-412207, op maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Het e-mailadres is .

terug
 
 
 

Inloggen


 

Grote Kerk, Lukas
datum en tijdstip 21-04-2019 om 05.45 uur
meer details

Grote Kerk - Johannes
datum en tijdstip 21-04-2019 om 09:30

1e Paasdag
belijdenisdienst
Muzikale medewerking:
Eben-Haëzerkoor, Rhenen

 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 21-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 21-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 21-04-2019 om 18:30

1e Paasdag
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.